הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משווה" לאנגלית

חפש את משווה ב: הגדרה מילים נרדפות
compare equate
liken
equalizer
collate
equalize
I'll see comparing call
compared
equating
ties
אני לא משווה את עצמי לאחרים.
I do not compare myself to others.
לא כשאני משווה אותם לקולות שבחורים אחרים משמיעים.
Not when I compare them to the noises other guys make.
מה שמרתק זה שאת משווה הטלת משמעת לבריונות.
What's fascinating is that you equate discipline with bullying.
אז למה לא אתה משווה קווקווים על עצמות
So why don't you compare the striations on the Bones
איך אתה משווה את עצמך לגאנת"ר?
How can you compare yourself to Gunther?
לא שאני משווה את עצמי לוולס, אבל...
Not that I'd compare myself to Welles, but...
מחמם את לבי לדעת שאת משווה אותי למכשף רצחני.
How heartening to know you compare me to a murderous warlock.
אז, איך אתה משווה אותי לעוזרות האחרות שלך?
So, how do I compare to your other assistants?
אני משווה אותך לנשיקת ורד בתוך אפור.
baby I compare you to a kiss from the Rose on a grave
ואתה משווה את זה למשהו כמו מעבורת חלל.
And you compare it to something like a space shuttle.
מיס דובקינס, האם לעיתים קרובות את משווה תלמידות לבתך המנוחה?
Ms. Dobkins, do you frequently compare students to your deceased daughter?
DataRowComparer אינו פועל עם ערכי DataRow שנמחקו, מאחר שהוא משווה ערכים קיימים בלבד.
The DataRowComparer does not work with DataRows that have been deleted since it only compares current values.
בשעת מיזוג תוכן מיובא, InDesign משווה בין XML החדש לבין המבנה ושמות הרכיבים הקיימים במסמך.
When you merge imported content, InDesign compares the incoming XML with the structure and names of elements already in your document.
משווה המיון עבור ה - TreeView.
The sorting comparer for the TreeView.
מתרחש כאשר DataGridView משווה בין שני ערכי תאים כדי לבצע פעולת מיון.
Occurs when the DataGridView compares two cell values to perform a sort operation.
היא משווה את התינוק לנרקומן נפוח.
She's comparing the baby to a bloated drug addict.
הדוגמה המוצגת משווה את ההקצאה הוירטואלית של CLARiiON (מימין) עם הקצאת האחסון המסורתית (משמאל).
Shown is an example comparing CLARiiON Virtual Provisioning (on the right) with traditional storage provisioning (on the left).
מצב המיזוג משווה בין נתוני XML המיובאים לרכיבים שכבר קיימים במסמך.
Merge mode compares incoming XML data to elements already in the document.
המערכת הזאת משווה אינטליגנציה לידע של אנגלית, וזה שרירותי מאוד.
This system equates intelligence with a knowledge of English, which is quite arbitrary.
בוסטון רוב משווה אנחנו 9:.
Boston Rob ties it up, we're nine-nine.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 611. מדויק: 611. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo