הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משוכה" לאנגלית

hurdle
תמיד ידענו שיהיה להיות משוכה, אבל בסך הכל...
We always knew that would be a hurdle, but overall...
יש לנו עוד משוכה אחת לעבור!
We have one more hurdle to overcome.
ועם זאת, עדיין ישנה משוכה גדולה נוספת, וזה מביא אותנו חזרה למיפוי הגנום האנושי, בגלל שכולנו שונים אחד מרעיהו.
But even with that, there still was another big hurdle, and that actually brings us back to the mapping of the human genome, because we're all different.
תראו, אני יודע שזה מתסכל, אבל אני רוצה שתבינו שהחלטת בית המשפט השבוע הייתה דילוג מעל משוכה גבוהה, ניצחון גדול.
Look, I know this is frustrating, but I want you all to see the court decision this week, it was a huge hurdle, a huge victory.
לא, מותק, אבל זה, זו רק משוכה.
No. No, sweetie, but this is, this is just a hurdle.
טוב, משוכה ראשונה:
All right, well, first hurdle:
עוד משוכה נחצתה.
Another hurdle overcome.
תמיד יש משוכה נוספת!
There's always another hurdle.
משוכה אחת מתעמתת עם אלה לטובת גילוי מסווג מלא מידע הקשור עב "מים היא העובדה שרוב מדענים המיינסטרים להאמין
One hurdle confronting those in favor of fully disclosing classified information related to UFOs is the fact that most mainstream scientists believe that the study of alien phenomena is little more than just fringe science.
מישהי נכנסה ומתנהגת כמו רימון שהניצרה שלו משוכה.
There's a walk-in acting like a grenade with its pin pulled.
האם רק לשאול אם אני משוכה?
Did you just ask if I hiked?
השער לאליפות המדינה הוא דרך משוכה רצינית, חברים.
The gateway to the State Championship is through a real Texas toad strangler, folks.
ומסתבר, שזו משוכה גבוהה מאד.
And it turns out, that's a pretty high hurdle.
משוכה נוספת תהיה לשכנע את הרוקח להראות לנו את המרשם.
Convincing the pharmacist to show us the prescription might be another hurdle altogether.
בדקתי עם המדריך שלה לרכיבה, לאחר משוכה קשה.
I checked with her riding instructor.
כביש המדינה, 30 דקות מחוץ לבירה המכונית שלו הייתה משוכה בצד.
Country road, 30 minutes out of D.C. His car was pulled off to the side.
לאחר משוכה קשה היה לה כתם דם על הבגדים.
After a particularly difficult hurdle, she had blood on her uniform.
ללא ספק זהו מושג אנושי, משוכה נגד אימת התמותה.
Surely it's a human construct, a hedge against the terror of mortality.
תן לי רק לקבל את המיטה משוכה לאחור ואנחנו יכולים...
Let me just get the bed pulled back and we can... all night...
הם לא יכולים להבין את זה עלות עשויה להיות משוכה.
Why the hell can't they see that?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 55. מדויק: 55. זמן שחלף: 205 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo