הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משוננים" לאנגלית

jagged
serrated
ragged
השפל הנסוג חשף את השונית חומה של סלעים משוננים.
The receding tide has exposed the reef, a wall of jagged rock.
בחרו אפשרות זו כדי להפחית לכלוכים קטנים ולהחליק קצוות משוננים בתוצאת העקיבה.
Select this option to reduce small artifacts and smooth jagged edges in the tracing result.
שיניים חותכות הקורעות נתחי בשר, ניבים משוננים לחיתוך ופריסה.
Incisors shear off chunks of flesh. Serrated canines cut and slice.
חודים משוננים, השתלבות טובה, לא פחות מזה
Serrated teeth. Interlocking, no less.
"אני היה צריך להיות זוג טפרים משוננים.
'I should have been a pair of ragged claws.
בגלל שאתה זוג טפרים משוננים
Because you're a pair of ragged claws. '
הסרת שוליים משוננים בגרפיקה באמצעות דגימה משופרת.
Removes jagged edges in the artwork by supersampling it.
אין קווים משוננים, צורת יהלומים.
No jagged lines, diamond excise shape.
החתכים בעומק של כבערך חצי סנטימטר, אך משוננים.
Cuts are about a quarter inch deep, but jagged.
להפחתת קווים משוננים בקצות גרפיקה, בחרו באפשרות 'החלקה'.
To minimize jagged lines at the edges of artwork, select Anti-aliased.
האפקט הכולל הוא הקטנת טלאים והחלקת פינות חדשות וקווים משוננים בבחירה.
The overall effect is to reduce patchiness and smooth sharp corners and jagged lines in the selection.
הם חייבים למצוא שביל אל הים הפתוח דרך נוף הנמצא בתנועה של גושי ים קרח משוננים.
They must find a path to the open sea through a shifting landscape of jagged sea ice.
1975 השנה הייתה והגל שקלארק התכוון לגלוש עליו נשבר 800 מטר מהחוף לתוך בית קברות אמיתי של סלעים משוננים.
The year was 1975, and the wave Clark intended to ride broke a half a mile offshore into a veritable graveyard of jagged rocks.
בחירה באפשרות זו יוצרת קובץ XFL גדול יותר, ופריטים בעמוד עלולים להיראות משוננים כשמבצעים אליהם התקרבות.
Selecting this option results in a larger XFL file, and page items become jagged when zoomed in on.
האמת שבשני הקורבנות, הראשונים, קצוות הפצעים היו משוננים כאילו שהכלי היה רועד בזמן חתיכת העור.
Actually, on the first 2 victims, the edges of the wounds were jagged, as if the instrument was shaking while the skin was cut.
באזור בית החזה השמאלי הקדמי יש פצע באורך עשרה סנטימטר עם קצוות משוננים המכילים קריש דם כחלוני.
In the left anterior thoracic region is a 10-centimeter wound... with jagged edges containing attached cyanotic-colored coagulum.
בדרך ל הקצה של דרום אמריקה, הפריך, ההזדקנות שלנו, מכוניות מסובכות תעמודנה בפני מדבריות, סופות שלגים, ערימות שלג, בוץ, ביצות, מסלולים מפרכים הר וחופים משוננים.
On the way to the tip of South America, our brittle, ageing, complicated cars would face deserts, blizzards, snowdrifts, mud, swamps, gruelling mountain tracks and jagged coastlines.
אם חלק מהעבודה שלי היה לקפוץ לתוך סלעים משוננים, הייתי אומר, "מלראות את הסלעים המשוננים שם למטה,
If my job involved bouncing down jagged rocks, I would say, in view of those jagged rocks down there,
שלא כמו GIF, PNG תומכת בתמונות של 24 סיביות ומפיקה שקיפות רקע ללא קצוות משוננים. עם זאת, חלק מדפדפני האינטרנט אינם תומכים בתמונות PNG.
Unlike GIF, PNG supports 24-bit images and produces background transparency without jagged edges; however, some web browsers do not support PNG images.
החתכים על פרקי אצבעותיו ישרים, כנראה מניפוץ חלון או תיבת תצוגה, אבל אלה על קצות אצבעותיו, הם משוננים.
The cuts on his knuckles are straight, probably from smashing a window or a display case, but the ones on his fingertips, they're jagged.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 59. מדויק: 59. זמן שחלף: 129 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo