הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משותפים" לאנגלית

shared
together
mutual
communal
collaborative
in common
joint
share
partners
cohabitation
commonalities
condos

הצעות

אתר המיועד לצוותים לניהול השימוש בחדרים וציוד משותפים.
A site for teams to manage the use of shared rooms and equipment.
קבע אילו נתונים משותפים בין Outlook לבין הרשת החברתית
Change what data is shared between Outlook and the social network
היא רצתה לעבור לגור איתו ולהתחיל בחיים משותפים.
She wanted to move in with him and start their lives together.
הידיעה שגם אחרי שנתיים של חיים משותפים
Knowing that even after two years of living together,
למדינות שלנו אולי, יש כמה אינטרסים משותפים
Our countries may have few mutual interests, but you and l-
עושה רושם שלך ולי יש אינטרסים משותפים.
It seems you and I have mutual interests.
ולמרות שנולד בכוכב הלכת שונה, שנינו משותפים דבר אחד.
And despite being born on different planets, we both shared one thing.
אבל אם זה הולך להיות איתך אני רוצה חיים משותפים.
But if it's going to be with you, I want a life together.
יש לנו כל כך הרבה דברים משותפים
We have shared so much, man.
אתה צריך לקבל שלך חיים משותפים.
You need to get your life together.
האינדקס המוטמע נכלל בעותקים מופצים או משותפים של מסמך PDF.
The embedded index is included in distributed or shared copies of the PDF.
ציין אם פרטי החיבור ספציפיים לדוח זה או משותפים אם דוחות אחרים.
Specify whether connection information is specific to this report or shared with other reports.
דף זה נגיש רק מאתר ניהול של ספק שירותים משותפים.
This page is accessible only from a Shared Services Provider admin site.
בחר את יישומי האינטרנט אשר ישויכו לספק הנבחר של שירותים משותפים.
Select the Web applications which will be associated with the selected shared services provider.
מצב הפעלה מאחסן מידע ספציפי אודות הפעלת משתמש והוא נדרש עבור יישומים מסוימים של Office SharePoint Server. מצב זה זמין בעת יצירת ספק שירותים משותפים.
Session state stores specific user session information and is required for some Office SharePoint Server is enabled when a Shared Service Provider is created.
חווה זו אינה משתתפת בשירותים משותפים בין חוות
This farm does not participate in shared services between farms
בנה מחדש ספק שירותים משותפים מרכיבים מגובים
Rebuild a Shared Services Provider from backed up components
אני מצפה בקוצר-רוח לחיים משותפים יחד.
I look forward to our life together.
מופע של מסד נתונים של Exchange המכיל נתונים משותפים.
An instance of a Exchange database containing shared data.
הקשר שלי עם הקזינו מבוסס על אינטרסים משותפים.
My relationship with the casino is based on mutual needs.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 898. מדויק: 898. זמן שחלף: 96 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo