הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משחק וידאו" לאנגלית

חפש את משחק וידאו ב: הגדרה מילים נרדפות
video game
vcr game
זה אותו משחק וידאו ששיחקנו כשעזבתי?
Is that the same video game we were playing when I left?
ואני רוצה לספר לכם סיפור קצר על 1999 משחק וידאו שנקרא אברקווסט
And I want to tell you a quick story about 1999 - a video game called EverQuest.
מתחרה משיק משחק וידאו חדש בשם "6-6-6"
A competitor is launching a new video game called "666."
זה לא משחק וידאו שם בחוץ.
It's not a video game out there.
זו הסיבה שהוא השתמש בדוב לתקוף סטודיו משחק וידאו שלך.
That's why he used the bear to attack your video game studio.
אין כמו נחמד, מרגיע משחק וידאו כדי להרגיע את העצבים.
Nothing like a nice, relaxing video game to calm the nerves.
נפגשנו במסיבת השקת משחק וידאו והתחלנו לשתות ולדבר.
We met at this video game release party, and we started drinking and talking.
למה לקנות עותקים מרובים מאותו משחק וידאו?
Why buy multiple copies of the same video game?
רוצה להשהות את משחק וידאו ולעזור לי לנקות?
Want to pause the video game and help me clean up?
למה הוא מעצב משחק וידאו מקבל כסף מסוחר נשק?
Why is a video game designer getting money from an arms dealer?
כמו הסוג של משחק וידאו שחקנים לבשו בטבילה.
Like the type the video game actors wore at Immersion.
ריאן אמר שאתה מעצב משחק וידאו בזמן גדול עכשיו.
Ryan said you were a big time video game designer now.
ויליאם שטנר למה לקנות רק משחק וידאו של אטארי בטלוויזיה?
Why buy just a video game from Atari or on television.
אנו נדרשים לשחק משחק וידאו זה 10 שעות בשבוע.
We're required to play this video game 10 hours a week.
הוא קרא לו שבגלל מאט זהו עורך משחק וידאו.
He called him that because Matt's a video game editor.
למה בכל משחק וידאו יש לבה?
Why is it that every video game has lava in it?
משחק וידאו, חפיסת סיגריות, שישיית בירה?
Video game, pack of smokes, sixer of brewskis?
אתה יודע, משחק וידאו עשוי לעודד אותך.
You know, video game might cheer you right up.
מתחרי משחק וידאו נמלטים מרשת המשחקים.
Video game warriors escaping game grid.
הוא לא "כל משחק וידאו."
She's not in "any video game."
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 370. מדויק: 370. זמן שחלף: 226 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo