הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משחק ילדים" לאנגלית

חפש את משחק ילדים ב: הגדרה מילים נרדפות
child's play
cakewalk
piece of cake
pushover
walk in the park
children's game
kid stuff
kids' game
patty-cakes
kids' stuff
a kid's game
kids stuff
זה משחק ילדים לצפרדע מוכשר כמוני.
This is child's play for frog of my talent.
אבל עורך הדין שלך היא משחק ילדים
But for your lawyer it's child's play.
כל זה משחק ילדים בשבילי, גברת פאריס
This stuff? Child's play, Miss Ferris.
הזקנה שלך צריכה להיות משחק ילדים.
Your old lady should be child's play.
לעומת גיוס אסם, זה משחק ילדים.
Compared to barn raising, this is child's play.
רק שהסטארגייט קרוב לוודאי גורם לזה להיראות כמו משחק ילדים.
Just that the Stargate probably makes that seem like child's play.
זה כמו משחק ילדים בשבילך, אדוני.
This is like child's play for you, sir.
אחרת אגרום למה שפן תכנן עבורך להיראות כמו משחק ילדים.
Or I'll make whatever Pan has planned for you look like child's play.
וחשבתי לעצמי, טוב, זה הולך להיות משחק ילדים.
And I thought, well this is going to be child's play.
אבל זה יהיה משחק ילדים בשביל עורך-הדין שלך.
But your lawyer is child's play.
זה היה משחק ילדים, לזכות בהון הזה.
It was child's play, winning this fortune.
כמו השיער של אבא שלי, זה ממש משחק ילדים.
As someone whose dad's hair is made of Ms, it's child's play.
אני יודע שזה משחק ילדים עבור איש כמוך.
I mean, it's child's play for a man like you, I know.
אך כל זה משחק ילדים בהשוואה לאתגר אחד עצום שנשאר.
But all that's child's play, compared to one huge challenge that remains.
ברגע שהבנו שהנווט היה ישועי, זה היה משחק ילדים.
Once we realized the navigator was Jesuit, it was child's play.
"גורם ל -"וויקיליקס להיראות כמו משחק ילדים.
Makes WikiLeaks look like child's play.
משחק ילדים לעומת הבעיה האמיתית - פאוורס לידיים הלא נכונות, שוב.
Child's play compared to the real issue - Powers, wrong hands, again.
אם ישיגו את הנשק הזה הם ייגרמו לזה להיראות כמו משחק ילדים.
If they get ahold of that weapon, they're going to make that look like child's play.
עם תסבוכת האם של אורם ותחושת הזכות שלו, לשכנע אותו לפתוח במלחמה היה משחק ילדים.
With Orm's mommy issues and sense of entitlement, coaxing him into war was child's play.
אם תואיל לכבות את תאורת האולטרה סגול, המנעול הזה הוא משחק ילדים עבורי.
You turn off the... UV lights, that lock is child's play for me.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 249. מדויק: 249. זמן שחלף: 116 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo