הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משחק מילים" לאנגלית

חפש את משחק מילים ב: הגדרה מילים נרדפות
pun
wordplay
play on words
word play
word game
עוד משחק מילים אחד והכול ייעלם.
One more pun, and it goes away.
בסדר, משחק מילים אחד יותר ואני שולף את האקדח שלי.
All right, one more pun and I pull out my gun.
בואו לא ניתפס על משחק מילים.
Let's not get caught up in wordplay.
כן, זה משחק מילים מבלבל.
I know. It's dazzling wordplay.
גוואנטנ-פלוטו הוא כלא צבאי, מעין משחק מילים.
Pluto-namo bay is a military prison - a sort of play on words.
משחק מילים חכם יהיה משהו כמו...
A clever play on words would be like...
כן, משחק מילים דינמי, תלמידי תיכון אוהבים את זה.
Yes! Dynamic wordplay! High-school kids love that!
זה היה סוג של משחק מילים, נכון?
That was some sort of pun, wasn't it?
משחק מילים יפה, אמא, אבל הכוס נמצאת כאן כבר שלושה ימים.
Nice wordplay, mom, But that cup's been there for like three days.
משחק מילים מעניין, אתה לא חושב?
Interesting pun, don't you think?
אוקיי, משחק מילים מאוד התכוון אליו.
Okay, pun very much intended.
הייתי משחק מילים ל לתפעל ביטוי נפוץ.
I used wordplay to manipulate a common phrase.
משחק מילים שאתה פשוט שעשית, היה שאמור להיות מצחיק?
That wordplay that you just did, was that meant to be funny?
עם עבודת רגליים קטנה, משחק מילים מכוון שלי, גרסיה הצליחה לגלות אותו.
With a little fancy footwork, pun emphatically intended, Garcia here managed to dig him out.
זה משחק מילים על מצעד חג ההודיה של מייסי"ז?
Is that a macy's thanksgiving day parade pun?
אם כבר מדברים על משחק מילים, אני כבר עושה קצת דיו ספורט עצמי.
Speaking of wordplay, I've... been doing a little ink sport myself.
אני הולך לשים את כל זה מחוץ לראש שלי, בלי משחק מילים מכוון ופשוט להמשיך בחיים שלי.
I'm going to put this all out of my head, no pun intended, and just get on with life.
יש לך הגדרה סלחנית מאוד ל "משחק מילים".
You may have too forgiving a definition of the word "wordplay."
משחק מילים, משחק מקדים - זה הכל אותו הדבר.
Wordplay, foreplay - it's all the same thing.
סרט גרוע, משחק מילים גרוע, אפילו הנייר רע.
Bad movie, bad pun, even bad paper stock.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 269. מדויק: 269. זמן שחלף: 142 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo