הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משחרר" לאנגלית

חפש את משחרר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
release
free
relieve
discharge
liberator
releasing liberating freeing relieving letting
loosens
released
unleashes
rid
liberate
loosen
disengage
frees

הצעות

אחזתי בילד, וכעת אני משחרר...
I was grasping a boy, and now I release... a man.
לרוב אני לא משחרר אנשים במצבה הרפואי.
I wouldn't normally release someone with her type infection.
למה אתה לא משחרר אותי מהכלא הזה
Why don't you free me from this prison
המפקד, אני משחרר אותך מתפקידך כקפטן הצוללת.
Captain, I relieve you of your command of this ship.
אבל זה לא משחרר אתכם ממחויבותכם לחומר הזה...
But that doesn't relieve you from your responsibility for this material.
אני משחרר אותך מכל חטא של לקיחת חיי.
I release you from any sin in taking my life.
כיוצר שלך, ג'סיקה אני משחרר אותך.
As your maker, Jessica I release you.
קליפסו, אני משחרר אותך מכבלי אנוש!
Calypso, I release you from your human bonds!
לולא הזדקקתי לך לחלוטין הייתי משחרר אותך ברגע זה.
If I didn't absolutely need you, I would relieve you right now.
עכשיו, אני עושה בקשה רשמית שאתה משחרר את כריסטופר מאיירס.
Now, I am making a formal request that you release Christopher Myers.
אתה משחרר אותי ואנו נחזיר אותך הביתה.
You let me go and we'll get you back home.
אני משחרר אותך מתפקידך ולוקח פיקוד על המדור.
I'm relieving you of your duties, and assuming command of the Section.
שלושה אנזימים שהלב משחרר אחרי התקף לב:
three enzymes that are released by the heart after a heart attack:
מדוע אתה לא משחרר, ולוקח נשימה עמוקה
Why don't you loosen up, take a deep breath?
יש משהו משחרר בלהיות מפסידן, לא...
There's something freeing about being a loser, isn't there?
אני משחרר חומר טוב ואני יודע זאת בוודאות.
I'm shooting good stuff. I know this for a fact.
אני משחרר אותך מתפקידך החל מעכשיו.
I'm relieving you of your post, effective immediately.
אני משחרר אותך מתפקידך מרגע זה.
I'm relieving you of your duties as of now.
נכון, הכדור משחרר שילוב של השניים.
That's right, the bullet fires a combination of the two.
הייתי משחרר אותו לפני שהסוס היה משפריץ עליו.
I'd have let him go before the horse drizzled him good.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1539. מדויק: 1539. זמן שחלף: 88 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo