הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משיג" לאנגלית

חפש את משיג ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
achieve
acquire
getting reach gotten
accomplishes
gaining on
gain
catches up with
accomplishing
accomplish
accomplished
procure
retrieve
secure
obtain

הצעות

אני משיג את אותה תוצאה בלי שימוש ברשת.
I achieve the same result without the use of mesh.
זאת המילה הנכונה לאנשים שאתה משיג?
Is that the right word for the people you acquire?
משיג כמה מהמנתחים הטובים בעולם כדי לעזור לך.
Getting some of the best surgeons in the world to help you.
נראה שמישהו משיג כריות חדשות ושמיכה.
Sounds like someone's getting new pillows and a comforter.
אני משיג 100 כוסות קפה מעכשיו.
I'm getting 100 cups of coffee, starting now.
משיג אירועי מנוי ומאשר שהאירועים הצפויים קיימים.
Getting subscription events and confirming that the expected events exist.
מאיפה הסייפ הזה משיג את המספרים?
Where's this guy Sipe getting his numbers?
אני משיג צו בשביל מר וייט.
I'm getting a warrant for Mr White.
אני משיג קריאת הצלה, אדוני.
l'm getting a mayday, sir.
רואים שמישהו משיג תוצאות, ואתם חייבים להפיל אותו.
You see someone getting results and you have to bring him down.
אני משיג חדר במוטל בסוף השבוע הזה.
I'm getting a motel room this weekend.
אדם משיג כרטיסים לחגיגת המוזיקה בחצר.
Adam's getting tickets to the garage festival.
ג'ארד משיג מסוק כדי לקחת אותך לשם.
Jared is getting a helicopter to take you there.
משיג את כתובת העבודה שלו כדי שתוכלו לעקוב אחריו.
Getting his work address so you can spy on this guy.
אני אגיד לך איפה הוא משיג אותו
I'll tell you where he's getting it.
אל תדאגו אני משיג זיקפה עודנו מדברים!
I'm getting an erection as we speak!
אתה לא משיג את השליטה בחברה, ג'ון-רוס.
You are not getting control of the company, John Ross.
אבל בשלב מסוים, הציבור משיג אותך.
But at some point, the public catches up with you.
הוא משיג מספר ועובד עליו עד הסוף
He gets hold of a number and works it to death.
אני משיג התקדמות גדולה מכדי שתהרוג אותי.
I'm making too much progress for you to kill me.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2988. מדויק: 2988. זמן שחלף: 137 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo