הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משכורת" לאנגלית

חפש את משכורת ב: הגדרה מילים נרדפות
salary
paycheck
pay
wage
payday
paycheque
paid payroll
money
salaries
check
paying
income
figures

הצעות

משכורת במועצת התיאום, ואז עבודה בוושינגטון
Salary with the coordinating council, then a D.C. Job.
אני רוצה מכונית חשמלית מהירה משכורת ומשרד.
I want one of those high-speed electrical cars, salary, and an office.
אתה הרבה יותר בשבילי מאשר תלוש משכורת.
You mean more to me than just a paycheck.
אנשים חיים משכורת כדי משכורת בדרך כלל לכתוב הצ"ק הגדול האחרון שלהם.
People living paycheck to paycheck usually write their largest check last.
משכורת של שלושה חודשים ואתה מכוסה.
Three months' pay, and you're all even.
יכולתי לפרוש לגמלאות בחצי משכורת אחרי 20 שנות שירות.
I could've retired on half pay after 20 years.
אעסיק אותך ותקבל פי שניים משכורת.
I'll hire you back at twice your original salary.
מר סטינסון התקשר לסוכנות והציע לשלם לי משכורת.
A Mr. Stinson called the agency and offered to pay my salary.
אתה חייב לנו משכורת של חודשיים!
You owe us two months' salary.
מעולם לא היה לנו ביטוח מלבד כמה חודשי משכורת.
We never had any insurance except a couple months' pay.
כי אני אתערב על משכורת של שנה
Because I'll bet a year's salary
משכורת של סוף השבוע האחרון, ותוספת.
Last week's pay and a month's severance.
עכשיו אעבוד 06 שעות בשבוע בעבור אותה משכורת.
I get to work 60 hours a week for the same salary.
אינך יכול לפטר אותי מבלי משכורת של שבועיים.
You can't fire me without two weeks' salary.
אתם רואים שהעלינו את משכורת הבסיס למוזיקאים חדשים.
You see we've upped the base salary for incoming musicians.
הייתי נותן משכורת של שנה בשביל לתפוס אותם ושזה ידבק
I'd give a year's pay to hook them and make it stick.
שילמתי להם משכורת בשנה ששילמתי מס הכנסה.
I paid their salary the year I did my taxes.
כל אחד במשפחה מקבל "משכורת."
Everybody in the family gets a "salary."
היא הציעה לך חופש עם משכורת ולא הסכמת לזה?
She offered you a month off with pay, and you didn't take it?
אני לא זה שעדיין מקבל משכורת מהממשלה.
I'm not the one still on the government's payroll.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1602. מדויק: 1602. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo