הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משם" לאנגלית

הצעות

אני חושב שיש מקום כשעה משם.
I think there's a place about an hour away.
כל שומר יכול לזהות אותו קילומטר וחצי משם
Any sentry could spot him almost a mile and a half away.
משם יוכל להמשיך רק לכיוון אחד למטה.
He'll have only one direction to travel from there - down.
כמה קלוריות אתם חושבים שנשרפתם הליכה משם לשם?
How many calories do you think I burned walking from there to there?
משם התמודדתי על גזברות המדינה וניצחתי.
From there I ran for State Treasurer and I won.
משם הוא התחבא תודות לגלן ג'קסון.
From there, he went into hiding thanks to Galen Jackson.
המרפאה שלנו בסטמפורד, לא רחוק משם.
Our clinic is in Stamford, not too far from there.
אנחנו נמצאים בתהליך של התחקות צעדיה משם.
We're in the process of tracing her steps from there.
לא רצית מולי לגנוב אותו משם ממך.
You didn't want Molly to steal him away from you.
משם, הם ימשיכו לגבול הספרדי.
From there, they'll continue to the Spanish border.
אבדוק בתיקים הפתוחים וארחיב את החיפוש משם.
I'll check open cases, widen the search from there.
שניכם תוכלו ללכת לאן שתצטרכו משם.
You two can go wherever you need to from there.
אמרתי לך שאנשים מתחילים להתלונן על הסירחון שיוצא משם
I told you folks are starting to complain about the stink coming from there.
ואתה צריך לקבל באותה מכונית ולנסוע משם.
And you need to get in that car and drive away.
הייתי מנסה להשיג קולות ללכת משם.
I was trying to get the voices to go away.
זהו אחד הגאונים ששם גרג משם.
This is one of the geniuses that put Greg away.
שאר הקולקטיב הוא רק נצנוץ משם.
The rest of the collective is just a shimmer away.
אבל אז השתעממתי, וזרקתי אותה משם.
But then I got bored, and I threw her away.
אני הולך ללכת משם כשאני עשיתי כאן.
I'm going to walk away when I'm done here.
יש לי משגיח להגדיר כארבעה קילומטרים משם.
I've got a spotter set up about four kilometers away.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16828. מדויק: 16828. זמן שחלף: 402 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo