הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משנה" לאנגלית

ראה גם: לא משנה
חפש את משנה ב: הגדרה מילון מילים נרדפות

הצעות

ולא משנה אם הסנגורים מאמינים בהם,
It doesn't matter whether the defense attorneys believe it.
משנה ייפתר לפני דוורו נידון במקרה שלך.
The matter will be resolved before Devereaux is sentenced in your case.
מיקום משאב בתיקיית Favorites אינו משנה את מיקום קובץ המשאב בדיסק.
Placing an asset in Favorites folder does not change the location of the asset's file on your disk.
לדוגמה, התקרבות להגדלת התצוגה בעמוד אינה משנה את מראה הכתבה ב - InDesign או בהדפסה.
For example, zooming in to enlarge your view of the page doesn't change the way the story appears in InDesign or when printed.
ולא משנה, כמה סוחרי סמים עצרה
But no matter how many drug dealers she's stopped...
אז למה אנחנו מאמינים שזה כן משנה?
Then why do we believe so much that it does matter?
לא שאני הייתי משנה רגע מזה.
Not that I... would change a moment of it.
ולא משנה מה ייכתב, לעולם לא תבינו
And no matter what gets written... you'll never understand...
ואת חושבת שהמילה של בוגד אשם משנה?
And you think the word of an accused traitor will matter?
אנחנו חייבים להישאר נאמנים להתחיבויות שלנו ולא משנה המחיר.
We have to stay true to our convictions no matter how high the price.
ניסיון לערוך TextBuffer בהליך משנה שגוי.
Attempted to edit TextBuffer on the wrong thread.
הסוג אינו מחלקת משנה של Control.
The type is not a subclass of Control.
זהו המשפט הבא שיבוצע כאשר הליך משנה זה יחזור מהפונקציה הנוכחית
This is the next statement that will be executed when this thread returns from the current function
ניתן לקרוא לפעולת שירות זו בהליך משנה (thread) של זמן ריצה בלבד.
This method can only be called on a runtime thread.
המערכת התעלמה מהתכונה האופציונלית 'type' מאחר שההתאמה אינה מכילה התאמות משנה.
Optional attribute 'type' was ignored because the match does not contain sub-matches.
רק מופעים של HttpWebRequest מותרים עבור מאפיין זה כרגע. סוגי משנה אחרים של WebRequest אינם נתמכים.
Only instances of HttpWebRequest are currently allowed for this property. Other subtypes of WebRequest are not supported.
וזה משנה בכמה מהפרוטאין עצמו מדובר.
And it matters how much of the protein it is.
בבקשות סינכרונית, הליך משנה ממתין לכרטיס מהשרת.
In synchronous requests, a thread is waiting for a ticket from the server.
לא ניתן היה ליצור הליך משנה עבור יישום התיקון. GetLastError: [2].
Could not create thread for patch application. GetLastError: [2].
פתיחת קובץ והוספתו כמסמך משנה למסמך אב
Opens a file and inserts it as a subdocument in a master document
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 14681. מדויק: 14681. זמן שחלף: 246 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo