הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משקעים" לאנגלית

precipitation
residue
sediment
sediments
beef
residual
hard feelings
sludge
rainfall
sedimentation
שכבת השמן שמצפה את הצמחים שמשוחררת לאוויר באמצעות משקעים.
The oil coating the plants Released into the air through precipitation.
שתי סערות להכות באותו הזמן, להעלות את עוצמת הקול משקעים, יצירת שיטפון.
Two storms hitting at the same time, upping the volume of precipitation, creating a flash flood.
בנוסף זה יכל להשאיר עוד משקעים באיזורים מסביב
Plus it could have left - more residue in places around here.
מצאנו כמה משקעים בזירת פשע אתמול התואמים חומרי נפץ
We found some residue at a crime scene yesterday That matched explosives
טוב, בואו נאסוף דגימות משקעים.
All right, let's get ourselves a sediment sample.
בגלל שהג'פרסוניון מצאו משקעים של יין מארגו בקיבה שלה נכון?
Because the Jeffersonian found the sediment from the Margaux in her stomach, correct?
משקעים, פירושו חבר לשעבר, לא?
Residue means your old boyfriend, doesn't it?
בדיקות הדם לא צריכות להראות קצת משקעים...
Shouldn't the blood test show some residue?
ובאותם סלעים היו משקעים שנשטפו שיצרו את הרצועות האלה.
And in those lakes was washed sediment which formed these bands here.
אז בואו נחפש משקעים משמאל לכל נקודת חיתוך.
So let's check for residue to the left of every cut point.
לשאר הקורבנות הקודמים היו משקעים רדיואקטיביים.
The other victims had radioactive residue on 'em.
לכל הקורבנות הקודמים היו משקעים רדיואקטיביים באזור.
The previous victims all had radioactive residue around their wounds.
ומדענים מובילים חושבים שאלו יכולים להיות משקעים של אוקיינוסים גדולים בעבר.
and leading scientists think it could be the residue of once vast oceans.
הם מרוקנים אזורים נרחבים ושוטפים משקעים לתוך הים.
They drain vast areas flushing sediment into the sea.
זיהוי פלילי איתרו במונית משקעים שאריות של קטמין ואצפרומזין?.
Forensics found residue in the cab, trace amounts of ketamine and ACP.
דרך אגב, הירגשתם באיזשהם משקעים בטקילה?
By the way, did you guys notice any sediment in that tequila?
משקעים של רעל נדיר ואיום במיוחד התגלו בפנים.
Residue of a most rare and terrible poison was found inside.
יש שלוש תאוריות עיקריות" בנוגע לקצב ריבוד משקעים.
There are three primary theories concerning sediment flow rate.
הם מצאו משקעים של דם מחוץ לחנות הנוחות.
They found blood residue outside the convenience store.
תימרות משקעים יכולות להיות כל כך נרחבות, לפעמים הם התפשטו בכל הדרך ל לריף.
Sediment plumes can be so extensive, they sometimes spread all the way to the outer reef.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 149. מדויק: 149. זמן שחלף: 493 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo