הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משתפרת" לאנגלית

getting better
is improving
gets better
doing better
getting good
improves
getting any better
is coming along
אתה מוכרח להודות שאני משתפרת בזה.
You have to admit, I am getting better at this.
אבל אני משתפרת בלהבחין בכך כשהיא משקרת.
But I'm getting better at discerning when she's lying.
נגינתה בפסנתר משתפרת והיא רוצה להתחיל לרכב על אופניים.
Her piano playing is improving and she wants to take up bicycling.
בריאותי משתפרת, אך אני עדיין לא חזק דיי.
My health is improving but I'm still not yet well enough.
הטכנולוגיה, לעומת זאת תמיד משתפרת.
Technology, though - it always gets better.
אנחנו יכולים לשאול אותה אם היא משתפרת.
We could ask her if she gets better.
אבל ד"ר שפרד אמר הבוקר שהיא משתפרת.
But Dr. Shepherd said she was getting better this morning.
ובכל פעם, שהסופה שהיא משתפרת.
And each time, she winds up getting better.
תצחקו כמה שאתם רוצים אבל אני חושבת שאני דווקא משתפרת.
Laugh all you want, but I think I'm actually getting better.
אנא הבן, היא רק משתפרת.
Please understand, she's only just getting better.
אני חושב שהרגל שלי משתפרת, כנראה שאוכל ללכת מחר לעבודה.
I think my foot's getting better. I might be able to make it to work tomorrow.
את משתפרת, קארה זור אל.
You are getting better, Kara Zor-El.
טוב, או שקמרון משתפרת או שאנו נעשים רשלנים.
OK, well either Cameron's getting better or we're slipping.
אני יודעת שאת קוראת שפתיים, אבל אני משתפרת.
I know you can read my lips, but I am getting better.
האם השפה שלך משתפרת או את הפנים שלך מקבלים אדומים יותר?
Is your lip getting better or your face getting redder?
וכמובן, היא יכולה להדק את זה, אבל היא משתפרת.
Certainly, she could tighten that up, but she's getting better.
הטכנולוגיה, לעומת זאת תמיד משתפרת אם לא הייתי הופך לערפד, הייתי, מחמיץ את האינטרנט
TECHNOLOGY, THOUGH - IT ALWAYS GETS BETTER. IF I HADN'T BECOME A VAMPIRE, I WOULD HAVE MISSED OUT ON THE INTERNET,
קצת יותר קל לו להזיז את הירך והגמישות שלו משתפרת, אבל זו עבודה יומיומית לשכנע אותו לעשות את התרגילים שלו.
We can see more mobility in his hip and his flexibility is improving, but it's a chore to get him to do his exercises.
אז היא חולה, אבל היא חושבת שהיא משתפרת.
So she's sick, but she thinks she's getting better.
אני לא טובה בהפתעות - .את משתפרת
I'm not so're getting better.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 258. מדויק: 258. זמן שחלף: 222 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo