הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מתאים" לאנגלית

חפש את מתאים ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

1157
170
103
Hidden שומר על גודל המכל וחותך כל תוכן שאינו מתאים למכל.
Hidden maintains the container's size and clips any content that doesn't fit.
תוכן שאינו מתאים למסגרות הקיימות הופך לעודף טקסט.
Any content that doesn't fit in the frames provided becomes overset text.
ColumnMapping הנתון אינו מתאים לעמודה כלשהי במקור או ביעד.
The given ColumnMapping does not match up with any column in the source or destination.
תגובה 206 התקבלה וערך הכותרת ETag או Last-Modified אינו מתאים לערך המטמון.
A 206 Response has been received and either ETag or Last-Modified header value does not match cache entry.
המפתח אינו מתאים ל - SignatureMethod.
The key does not fit the SignatureMethod.
צדקת, זה לא מתאים לתסמינים.
You were right, it doesn't fit the symptoms.
הוא לא מתאים לקריטריון והפריחה שונה.
He doesn't fit the criteria, and the rash is quite different.
ובינתיים הפשע הזה לא מתאים להגדרה הזו.
And so far, this crime does not fit that definition.
נראה שהוא מתאים לאלגוריתם עליו מבוסס הצופן.
It seems to match the algorithm the code is based on.
כשאתה מתאים את הנהגים לרכבים שלהם.
It's when you match the drivers with their rides.
האם מר סנטורום חושב שאתה מתאים להיות מורה?
Does Mr. Santorum think you're fit to be a teacher?
אבא לא חושב שמקצוע זה מתאים לאשה
Dad doesn't think this profession is fit for a lady.
הובא לתשומת לבנו שאתה מתאים לתיאור.
It's been brought to our attention that you fit the description.
יש לספק שם מתאים של פרטי Guid לזיהוי אצוות העברה.
Proper Name or Guid information must be supplied to identify a MigrationBatch.
ל - InfoPath אין אפשרות ליצור שאילתה מאחר ששם מופע המערכת החיצוני אינו מתאים.
InfoPath cannot query because the External System Instance name is mismatched.
הערך HomeMdb מתאים למסד נתוני היעד של העברת תיבות הדואר הראשית.
The HomeMdb value matches the destination database for the primary mailbox move.
קרא את המסמך בעיצוב מתאים יותר לקריאה.
Read your document in a layout that is better suited for reading.
תצורת SkyDrive Pro נקבעה באופן שאינו מתאים לפעולה במחשב זה. התקן מחדש או פנה לתמיכה.
SkyDrive Pro is improperly configured to run on this machine. Either reinstall or contact support.
הלוח השחור הדק מתאים לרוב עיצובי הבתים ולמחשבים השולחניים והניידים של Dell.
The slim black bezel coordinates with most home decor and Dell desktops and laptops.
שיפורים שתוכננו על-ידי Dell - הלוח השחור המסוגנן מתאים לרוב הסביבות והעיצובים הביתיים.
Dell-Designed Enhancements - The sleek black bezel complements most environments and home décor.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10874. מדויק: 10874. זמן שחלף: 206 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo