הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מתבגרים" לאנגלית

חפש את מתבגרים ב: הגדרה מילים נרדפות
לחישות, אסור ידע מורכב לבדר נערים מתבגרים.
Whispers, forbidden knowledge made up to entertain adolescent boys.
וזה השינוי שניתן להשיג עבור מתבגרים.
And that's the change that can be achieved for teenagers.
עכשיו מתבגרים בגיניאה המשוונית אינם יכולים להיפגש ולצאת בגללך.
Now teenagers in Equatorial New Guinea can't meet and date because of you.
יש לי שני ילדים מתבגרים ורשימת מטלות שלא תאמין.
Ryan, I've got two teenage kids and a to-do list you wouldn't believe.
את יודעת מה אומרים על התאבדות מתבגרים.
Well, you know what they say about teenage suicide.
מתבגרים נשלטים ע"י דחף ולכן אינם פועלים בהיגיון.
Plus, teenagers are dominated by their ids, which make them act irrationally.
היית עסוקה בלדאוג לשני מתבגרים ופרופסור מטורף אחד.
You were busy taking care of two teenagers and one nutty professor.
רק ניסיתי להתרחק מכל דיון שמערב מתבגרים הורמונלים.
I was just trying to stay away from any discussion involving hormonal teenagers.
לא היו אף מתבגרים הורמונליים שהתמזמזו מולו.
There were no hormonal teenagers groping each other in front of it.
דרק אמר שיותר קל לשנות מתבגרים.
Derek says it's easier to turn teenagers.
והיו לנו כמה דיווחים של מתבגרים שמחפשים מקום לחגוג.
And we've had several reports of teenagers looking for places to party.
אני צריך להזכיר לך שאנחנו מדברים על חבורה של מתבגרים?
Do I need to remind you we're talking about a bunch of teenagers?
בערך כמו מתבגרים הורמונליים עם טפרים.
Kind of like hormonal teenagers with claws.
כן מצוין אמא אנחנו כמו זוג מתבגרים
We're like a couple of teenagers.
שני מתבגרים חתכו דרך הפרק, ראו אותה,
A couple of teenagers were cutting through the park and spotted her.
מתבגרים הם קשים, אפילו כשזה הולך טוב.
Teenagers are hard, even when it's going well.
יש לנו שני מתבגרים שחיים איתנו.
We have two teenagers living under our roof.
זה היה רק ניסוי של מתבגרים, זה הכל...
This was just a teenage experiment, that's all.
וניסית להפוך את כולם כאן לזומבים מתבגרים בשביל הצבא הפרטי שלך.
And tried to turn everyone here into teenage zombies for your own personal army.
כמה כבר יוצא לך לראות מתבגרים מדברים בפנטאמטר יאמבי
How often do you get to see teenagers speak iambic pentameter...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 596. מדויק: 596. זמן שחלף: 116 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo