הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מתגעגעים" לאנגלית

הצעות

אנחנו פשוט מתגעגעים אליך, מותק.
We just miss you, baby. That's all.
הם מתגעגעים אליך נורא, כמו כולנו
They miss you an awful lot, like we all do.
מתגעגעים אליה מאוד, בפרט הקטנטנים.
She is greatly missed, especially by the little ones.
אני פשוט אמשיך לחפש למשהו שאנחנו כבר מתגעגעים.
I just keep looking for something that we missed.
משקרים שאנחנו לא מתגעגעים אחד לשניה ומסיימים במיטה.
We lie about not missing each other and we end up in bed.
הם מתגעגעים לאמא שלהם אבל אנחנו מסתדרים.
They're missing their mom, but we're doing okay.
אנחנו מתגעגעים אליך וכולנו מתפללים שתחזור בשלום
We miss you, and we all pray for your safe return.
איך אתה חושב מתגעגעים ייראה למדף?
How do you think a miss will look to the rack?
או אולי"אנחנו מתגעגעים אליך, אלן"
Or maybe: "We miss you, Alain."
אנחנו מרגישים נורא ואנחנו מתגעגעים מאוד להורינו.
We feel terrible, and we miss our parents very much.
אני רק אומר שכולנו מתגעגעים לד"ר האריס.
I'm just saying, we all miss Dr. Harris.
זה הדברים הפשוטים באמת אנחנו מתגעגעים.
It's the simple things, we really miss.
אין בעיה אנחנו מתגעגעים אל פיסת הפאזל לשים יחד אראמיס?
Sure thing We miss a piece of the puzzle putting together Aramis?
הם מתגעגעים למנצח הוותיק שלנו וכך גם אני.
They miss our old conductor, as do I.
וויליאם אמר שיש לך משפחה והם מתגעגעים אליך?.
William said that you had family, and they miss you.
למה הם לא יכולים פשוט להתקשר ולספר לנו שהם מתגעגעים אלינו?
Why couldn't they just call and tell us that they miss us?
אך לעיתים כה קרובות אנחנו מתגעגעים למה שמונח ממש מולנו.
But so often we miss what's right in front of us.
או שהם רק מתגעגעים אליהם מאוד.
Or they just miss them a lot.
תקוע בפקק, עכשיו אנחנו כבר מתגעגעים כל ארוחת ערב החזרה.
Stuck in traffic, now we've missed the whole rehearsal dinner.
אנחנו מתגעגעים אליך בשכונה, חבר.
We miss you in the 'hood, homeboy.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 662. מדויק: 662. זמן שחלף: 159 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo