הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מתדרך" לאנגלית

חפש את מתדרך ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
briefing
brief
debriefed
briefs
ובכן, אני מתדרך אותך עכשיו.
Well, I'm briefing you now.
אני מתדרך את מנהל המודיעין הלאומי בעוד חמש דקות.
I'm briefing the DNI in about five minutes.
בכל יום אני מתדרך את נלי במה שקורה במשרד.
Every day, I brief Nellie on what's going on in the office.
אתה מתדרך את התקשורת עוד חצי שעה.
You brief the press in a half hour.
שלוש עשרה" היה מתדרך אותנו" לגבי מה שהיה בקוסטה ורדה אם הוא היה כבר בצד הלא נכון.
Xill would have debriefed us on Costa Verde if he was on the wrong side now.
הייתי מתדרך את הנשיא דניאלס על מה שבאמת קורה בעולם.
I'd brief president daniels on what was really going on in the world.
מחלקת המדינה הוא מתדרך את כל בעלי העניין.
The State Department is briefing all interested parties.
הוא אמר שמר לנוקס מתדרך את דובר בית הנבחרים ואת ראש האופוזיציה.
He says Mr Lennox is briefing the speaker and minority leader.
הוא רק מתדרך את סגן הנשיא שלו.
He's just briefing his vice presidents.
הוא מתדרך את הצוות של דורנר.
He's briefing Dornan's group.
מתדרך אותם על המצב תחת האישור שלי.
Brief them on the situation under my authorization.
מתדרך למעלה במשרד שלי, ולאחר מכן נקבל אותך לבית החולים, כדי שתוכל לראות את הבנות.
Briefing upstairs in my office, and then we'll get you to the hospital so you can see the girls.
אהיה מתדרך מחלקה במהלך הסיור, מקשיח את נחישותם, ו משתדל לעורר אותם באופן כלשהו קטן, אולי.
I shall be briefing the platoon on the patrol, stiffening their resolve, and endeavoring to inspire them in some small way, perhaps.
רק תוודא שאתה מתדרך את אמנדה דראמונד לפני שאתה הולך.
Just make sure you brief Amanda Drummond before you go.
או חבר בשום קבוצה כי יש משהו לעשות עם מתדרך את הנשיא בנושאי ביטחון לאומי?
Or a member of any team that has anything to do with briefing the president on national-security issues?
מתדרך אותם על המסלול.
Brief them on the route.
בוושינגטון, מתדרך את קנדריק
In Washington, briefing Kendrick.
הוא מתדרך את ראש העיר
He's briefing the Mayor.
אתה מתדרך את המקומיים.
You're briefing the locals.
אני מתדרך את גברת יאסיר
I'm briefing Ms Yassir.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 49. מדויק: 49. זמן שחלף: 84 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo