הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מתחם עם אבטחה" לאנגלית

מתחם עם אבטחה כבדה.
Manama, Bahrain.

תוצאות נוספות

אמריקאים בגידת מקור, הפצצת מתחם עם משפחתו בפנים.
Americans betraying a source, bombing a compound with his family inside.
אתה בגדת המקור שלך ולאחר מכן הפציץ מתחם עם יותר מ -20 אנשים בתוכו.
You betrayed your own source and then bombed a compound with more than 20 people inside of it.
ניתן להשתמש ב - ChangePassword עם אימות SQL בלבד, לא עם אבטחה משולבת.
ChangePassword can only be used with SQL authentication, not with integrated security.
מחשב המחברת מדגם Latitude E6320 של Dell משלב עמידות, ניידות עם משקל קל במיוחד וביצועים מעולים, עם אבטחה ותאימות נוחה.
The Dell Latitude E6320 laptop combines durability, ultra-light mobility and great performance with security and easy compatibility.
אתה מחובר לרשת שאינה מוגדרת עם אבטחה, וזוהו תיקיות משותפות במערכת שלך
You are connected to a network that is not configured with security and there are shared folders detected in your system
ולצורך שמירה על שקט נפשי, הוא מגיע עם אבטחה, יכולת ניהול ותמיכה ברמה עסקית שהלקוחות למדו לצפות להם ממשפחת מוצרי Latitude של Dell.
And for peace of mind, it comes with the business-class security, manageability and support customers expect from the Dell Latitude product family.
הוא בדרכו למתקן עם אבטחה גבוהה להגנתו.
He's headed to a maximum-security facility for his own protection.
נכנסתי למועדונים עם אבטחה כבדה יותר מזאת.
I've gotten into clubs with tighter security than this.
אני צריך שתחזרי לבית החולים עם אבטחה ותחכי לשיחה ממני
I need you to go back to the hospital with a security and wait for my call.
מנהל הקומה נמצא בדרך לסוויטה שלך עם אבטחה.
The floor manager's coming to your suite with security.
הטיפולים מוגבלים בכלא עם אבטחה מירבית.
The treatments in a maximum security prison are limited.
או שאתה חוזר לכלא עם אבטחה מירבית.
Or else you're headed back to maximum security.
ג'ולי ומארי יהיו בקומה עם אבטחה כבדה.
Julie and Mary will be on a floor that's got heavy security.
ייתכן שהתצורה של הרשת או של נקודת הגישה אינה מוגדרת עם אבטחה
The network or the access point may not be configured with security
אידיאליות עבור אזורי פריסה בצפיפות משתמשים נמוכה הדורשים רשת LAN אלחוטית עם אבטחה ואמינות ברמה ארגונית
Ideal for low user-density deployment areas but requiring a wireless LAN with enterprise-class security and reliability
אפשר למשתמשים לשלוח ולקבל נתונים במהירות גבוהה עם אבטחה גבוהה, באמצעות כרטיס חכם ללא מגעים Sony FeliCa.
Allow users to send and receive data at high speed with high security with a Sony FeliCa contactless smart card.
מהיר, פשוט, עם אבטחה חזקה ואמצעי חיפוש במחשב השולחני.
Fast, simple, with strong security and desktop search facilities.
היכנס עם אבטחה משופרת. אפשרות זו עלולה להאט את מהירות הדפדפן.
Sign in with enhanced security. This may slow your browser speed.
זו תמונת לווין של בית החולים בו נאסאר מסתתר עם אבטחה מקיפה.
That's Keyhole satellite footage of a hospital where Nassar's holed up with extensive security.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 126. מדויק: 1. זמן שחלף: 168 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo