הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מתחרה" לאנגלית

חפש את מתחרה ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
competitor
contestant
competition
combatant
contender
challenger
opponent
rival
compete
competitive
vying
competing racing race
bidding
שיוך בין מתחרה ומוצר שמציע המתחרה.
Association between a competitor and a product offered by the competitor.
גבי היה עז מתחרה, אבל אני יכול להיות גם.
Gabby was a fierce competitor, but I could be too.
כל מתחרה יבחן בארבעה קטגוריות שונות:
There are four categories that each contestant will be judged on:
טוב, 2001.אם מתחרה נוסף מציע 2000 דולר
Well, $2,001 if another contestant bid $2,000.
כבוש והשמד כל מתחרה עם הגרפיקה החזקה ביותר ביקום.
Conquer and destroy any competition with the most powerful graphics in the universe.
הוא יכול להיות חלק מהטבעת של הבנות או מתחרה שלהן.
Could have been part of the girls' ring or their competition.
כל מתחרה יבחר את הקטגוריה הסופית בשביל היריב שלו.
Each competitor will select the final category for his opponent.
היא סוכנת אף-בי-איי, במסווה של מתחרה בתחרות יופי!
She's an FBI agent posing as a beauty contestant!
מתחרה 1,124, את מוכרחה לגשת למיקרופון או שתיפסלי.
Competitor 1124, you must make your way to the microphone now or be disqualified.
הוא יכול למכור מוחות במחיר מופקע כי אין לו מתחרה.
He can sell brains at a sky-high price because he has no competition.
מתחרה מספר 16, רבקה הופ מיונקרס.
This is contestant number 16, Rebecca Hope from Yonkers.
אני מתכוון, היא חתיכה רצינית והוא מתחרה ממש כבד.
I mean, she's a hot little number, and he's very heavy competition.
אני תוהה איך התקבלת להיות מתחרה בתוכנית הזה.
I wonder how you get to be a contestant on this show.
אני מתחרה בכל בת במערכת היוונית.
I'm competing with every girl in the Greek system.
ידידי לאנס ארמסטרונג מתחרה כרגע בטור דה פראנס
My friend Lance Armstrong is racing right now in The Tour du France.
קשה לזכות בבחורה כשאתה מתחרה נגד עצמך.
It's hard to win a girl when you're competing against yourself.
הוא חכם מאוד, והוא גם מתחרה טוב.
HE'S REALLY INTELLIGENT, AND HE'S A GOOD COMPETITOR.
לדוגמא, אם תצטרכו, לשבש מתחרה
For example, if you needed to cripple a competitor,
אבל אין סיכוי שאני מתחרה בכם.
But there's no way I compete with you guys.
אני יודעת שאתה מתחרה בבעלי ורוצה להרוג אחד מהעובדים שלו
I know you're competing against my husband And trying to kiLL one of his empLoyees
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1241. מדויק: 1241. זמן שחלף: 125 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo