הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מתחת למים" לאנגלית

underwater
under water
submerged
under the water
under the sea
below water
below the surface for
below the water
underneath the water
הגורם החשוב ביותר הוא היכולת לראות מתחת למים.
The most important element to start with was being able to see underwater.
כשהן מתחת למים הן זוהרות בחושך.
When they're underwater, they glow in the dark.
צוללים עמוק מתחת למים קופצים גבוה לשמים
We dive deep under water We jump high in the sky
תוכל להחזיק מעמד מתחת למים אולי.
You'll manage one minute under water, maybe two.
הם אמרו שהותקפתי בחושך והוחזקתי מתחת למים.
They said that I was attacked in the dark and held underwater.
כמה שנים היא היתה מתחת למים?
How many years was it under water?
כלומר, היית לכודה במכונית מתחת למים.
I mean, you were trapped in a car underwater.
וזו גם עיר על המים שתגמור מתחת למים
It's also the city over water that will end up underwater.
צריך להחזיק מישהו מתחת למים במשך שלוש דקות כדי שיאבדו הכרה.
You have to put someone under water for three minutes until they lose consciousness.
אם דבר אובד מתחת למים ימצא אותו.
If it's lost underwater, he finds it.
במשך שנתיים הם חיו מתחת למים.
For two years, they've lived underwater.
חזרה היום, כל האזור הזה היה מתחת למים.
Back in the day, this whole area was under water.
מקום זה יהיה מתחת למים ואטומים לטוב.
That place will be underwater and sealed up for good.
ביצי זוחלים אינן יכולות לשרוד מתחת למים, הצעירים המתפתחים יטבעו.
Reptile eggs can't survive underwater, the developing young would drown.
כיוון שהכיתה שלך נמצאת מתחת למים ומכיוון שאני לא רוצה שתהיה חולה.
Because your classroom's under water, and I cannot have you ill.
היא נשמעה כאילו היית מתחת למים וכיילב צחק ברקע.
And it sounded like you were underwater and Caleb was laughing in the background.
היא שחתה מתחת למים באגם והיא יכלה לנשום.
She was swimming underwater in a lake and she could breathe.
למי יש כוח להפיל 250 קילו של מתכת מתחת למים?
Who has the force to knock a quarter ton of metal to the ground under water?
יש לך משהו שלא מתחת למים?
Do you have anything that isn't underwater?
למה אתם רוצים שאלד מתחת למים?
Why do you want me to give birth underwater?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1085. מדויק: 1085. זמן שחלף: 250 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo