הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מתמיד" לאנגלית

חפש את מתמיד ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
constant
persistent
all-time
ceaseless
unceasing
persist
maintain
than ever as ever than usual
persevere
forever
frequent flyer
frequent flier

הצעות

63
כל אלמנט ביקום קיים במדינה של שינוי מתמיד והופך.
Every element in the universe exists in a state of constant change and becoming.
אני בפחד מתמיד שהם יבואו אלינו.
I'm in constant fear that they will come for us.
אתה שומע צלצול מתמיד באזניים שלך?
Have you been hearing a persistent ringing in your ears?
האובייקט אינו תומך באחסון מידע-מצב מתמיד עבור אובייקטים.
The object does not support storing persistent state information for objects.
בכרטיסייה מתמיד, לחץ על הפרופיל.
On the Persistent tab, click the profile.
בחר ודא שחיבור מתמיד ומדיניות מחשב יעודכנו לפני כניסת משתמש למערכת.
Select to Ensure that persistent connection and computer policies are updated prior to user log on.
אין תמיכה בתעודות שמורות בפרופילים שהינם מסוג מתמיד וגם טרום כניסה/משותף.
Saved credentials in profiles that are both Persistent and Pre-logon/Common are not supported.
מאפשר או מנטרל פרופילים מסוג מתמיד או טרום-כניסה/משותף וקובע את תצורת ההגדרות של העברת קול באינטרנט (VoIP) במחשב.
Enable or disable Persistent or Pre-logon/Common profiles and configure Voice over IP (VoIP) settings on the computer.
עכשיו קל יותר מתמיד להשיג Dell משלך.
It's easier that ever to get your hands on a Dell.
קל יותר מתמיד להיות שותף של DELL
IT'S EASIER THAN EVER TO BE A CHANNEL PARTNER WITH DELL
בנוסף, אלו המארזים הקשוחים ביותר מתמיד של OptiPlex.
Furthermore, these are the toughest OptiPlex chassis ever.
Office 2010 כולל תכונות חדשות רבות שהופכות את ניתוח הנתונים והצגתם לקלים מתמיד.
Office 2010 has many new features that make analyzing and presenting data easier than ever.
עכשיו יותר מתמיד את חייבת להישאר חזקה.
Now, more than ever, you have to stay strong.
עמדנו במבחנים ועכשיו אנחנו חזקים מתמיד.
We have been tested, and now we're stronger than ever.
נראה לי שמשימתנו כאן דחופה מתמיד.
It seems to me that our mission here is more urgent than ever.
אבל אנחנו עדיין כאן ומאוהבים יותר מתמיד.
But we're still here and more in love than ever.
והוא משוכנע יותר מתמיד שזומבים קיימים.
And he's more convinced than ever that zombies exist.
פניה אליפסה עיניה של אופל השפיע עלי יותר מתמיד
Her face in an oval Her eyes of opal Affected me more than ever
ברווזי-הים נמצאים באוויר במספרים גדולים מתמיד.
Gannets take to the air in greater numbers than ever.
ואנו מכלים את משאבי הטבע יותר מתמיד.
And we're using up nature's resources as never before.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1990. מדויק: 1990. זמן שחלף: 25 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo