הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מתנגד" לאנגלית

חפש את מתנגד ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
object
oppose
resist
against
opposed
resistant
averse
defiant
objection
opponent
objector
mind resisting resent
objecting
defy
objected
disagree

הצעות

106
ואני מתנגד לניסיון להטות את בית-המשפט באמצעות ספקולציה.
And I object to you trying to sway the court with speculation.
בבקשה, אני לא מתנגד שתלמדי.
Go ahead, I don't object to your studying.
אני מתנגד לכל הדברים הרעים בחיים.
I oppose the bad things in life.
בכל המערכת יש סרטן ואני נענש כי אני מתנגד.
The whole system has a cancer, and I'm being punished because I resist.
של מר גרזה ואני מתנגד לשיחה הזו
And I object to this conversation and recording being played out of context.
אני מתנגד לקו החקירה המשמיץ הזה.
I object to this whole line of questioning as defamatory.
אתה מתנגד לקרקס או לטבח, רב-סרן?
Do you object to the circus or the slaughter, Major?
ואני מתנגד לשיחה הזו וההקלטה נוגנה ללא הקשר.
And I object to this conversation and recording being played out of context.
ואז אתה תגיד, אני מתנגד!
That's when you say, "I object!"
(מתנגד שורק באוויר) (הִתְפּוֹצְצוּת)
(object whistling through air) (explosion)
אני מתנגד לכך שמישהו יניח יד על ילדיי
I object to anyone laying a finger on my kids.
אבל אני מתנגד לכך, כבודו.
But I object to that, Your Honor.
אלף, אתה מתנגד לחוקים האלה?
Alf, do you object to these rules?
מישהו מתנגד להפניית הספינה כי לתוך גרוטאות?
Anybody object to us turning that ship into scrap?
אני לא מתנגד למשימה אני מתנגד לתוכנית.
I don't object to the mission, I object to the plan.
הממסד מתנגד אך תרבות-אנטי אמיתית צומחת.
The establishment resists, but a genuine counter-culture is growing.
לאיזו מילה בדיוק אתה מתנגד, כבודו?
And which word in particular do you object to, your honour?
ד"ר גולדפיין, הצהרת שהארגון שלך מתנגד לאימוצים בין-גזעיים.
Dr. Goldfein, you've stated that your organization is opposed to interracial adoptions.
אנשים רבים מאמינים שאלוהים מתנגד לאלימות.
Many people believe that God does not approve of violence.
אנשים קוראים לך אמיץ מתנגד לקבוצת אינטרס.
Because people are calling you brave, standing up to special interests.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1586. מדויק: 1586. זמן שחלף: 101 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo