הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מתעלל בילדים" לאנגלית

child molester
או, בנוסף להיות מתעלל בילדים, הקורבן שלנו היה מוזנח גדולה.
Or, in addition to being a child molester, our victim was a big slob.
זה באותו הרחוב שמתעלל בילדים על חייהם.
That's the same street that child molester lives on.
למי שמתעלל בילדים יש כוח רק אם סודו נשמר.
A child molester only has power as long as his secret is kept.
כן, משהו על אחד שמתעלל בילדים שכמעט קרע לו את האוזן.
Yeah, something about a child molester almost ripping his ear off.
האם אתה מתעלל בילדים או לא!?
WHAT'S IT GONNA BE? ARE YOU A CHILD MOLESTER OR NOT?
נחשו שכח לספר לי הוא היה מתעלל בילדים הורשעו.
Guess he forgot to tell me he was a convicted child molester.
לפני שבע שנים האמנו שהחשוד שלנו יהיה מתעלל בילדים מסוימים.
7 years ago we believed our unsub to be a preferential child molester.
זה אומר שהוא יכול להיות מתעלל בילדים.
That says he might be a child molester.
הוקל לי שאתה לא מתעלל בילדים.
And you were really out of it.
אחד מתעלל בילדים והאחרים עברייני סמים חוזרים.
One's a child molester and then repeat drug offenders.
למה אתה מגן על מתעלל בילדים?
Why are you protecting a child molester?
אתה רוצה ללכת מדלת לדלת אומר השכנים שלך אתה מתעלל בילדים?
You wanna go door-to-door telling your neighbors you're a child molester?
אולי בגלל שאני לא רוצה לדבר איתי מתעלל בילדים!
Maybe because I didn't want to speak to a child molester!
אם הוא מתעלל בילדים, זה הימור טוב יש לו דברים כאלה בבית.
If he molests children, it's a good bet he's got stuff like this at home.
הוא מתעלל בילדים, אבל הוא לא יחיד שם.
He's a child molester, but he's not the only one out there.
אז אתה אומר שהקורבן שלנו היה מרוכז בעצמו, - מזלזל בעצמו, מתעלל בילדים?
Okay, wait, so you're saying that our victim was a self-centered, self-deprecating child abuser?
לא, אם סנט פטריק היה מתעלל בילדים, הוא היה נחשב לנבל.
No, no, if-if St. Patrick molested kids, he would be regarded as a scoundrel.
אתה לעולם לא מזניח ומתעלל בילדים שלך
You would never neglect and abuse your children.
מניסיוני, מי שמתעלל בילדים לא מפסיק לעולם.
Well, in my experience, child molesters, they don't stop.
הוא מתעלל בילדים.
Worse. He's a child molester.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31. מדויק: 31. זמן שחלף: 58 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo