הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מתקדם" לאנגלית

חפש את מתקדם ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

ברצוני להראות לכם ציור קצת יותר מתקדם.
I would like to show you here a picture which is a bit more advanced.
לחץ על הלחצן מתקדם שבהגדרות הכלליות של יצירת פרופיל WiFi כדי לגשת.
Click the Advanced button on the Create WiFi Profile General Settings to access.
Dell NX4 מציע שיתוף קבצים בעל זמינות גבוהה וניהול מתקדם כדי לתמוך בנתוני הקבצים הקריטיים שלך.
The Dell NX4 offers highly available file sharing and advanced management to support your critical file data.
המיון מחייב IBindingList שתומך במיון או IBindingListView שתומך במיון מתקדם.
Sorting requires an IBindingList that supports sorting or an IBindingListView that supports advanced sorting.
היא הגואולד שניסתה ליצור פונדקאי מתקדם, נכון?
She was the Goa'uld who was trying to create an advanced host, right?
מטרת הניסויים כנראה הייתה ליצור אדם מתקדם.
The goal of the experiment seems to have been to create an advanced Human.
אנחנו גזע חייזרי מתקדם שמחפש בית.
We're an advanced, genius alien race just looking for a home.
זהו המיקרוסקופ האלקטרוני הכי מתקדם בחוף המזרחי.
This is the most advanced electron microscope on the East Coast.
יש לנו סימטריה מושלמת ומוח חזק כמו מחשב מתקדם.
We have perfect symmetry and a brain as powerful as the most advanced computer.
אני מעדיפה מישהו עם תואר מתקדם.
I'd rather it be someone with an advanced degree.
זוהי גולגולת שנראית כמו של פטרוזאור מתקדם.
This is a skull which looks like that of a really advanced pterosaur.
אנדרואיד מתקדם מצוייד ביכולת לספוג כוחות של אנשים אחרים
A highly advanced, cybernetic android equipped with the ability to absorb the power of super humans.
זה המנתח הכימי הכי מתקדם בעולם.
It is the most advanced chemical analyzer in the world.
מעולם לא ראיתי טיפול כזה מתקדם.
I've never seen such an advanced form of treatment before.
טוב, מדובר במכשור מתקדם ביותר.
Well, this is a highly advanced piece of machinery.
אדם מתקדם יהיה פונקאי רב-עוצמה עבור הגאולד.
An advanced human would be a powerful host for the Goa'uld.
היא דוגמא נוספת למצב מתקדם בתהליך האבולוציה האנושי.
She's another example of an advanced stage in the human evolutionary process.
אין לך די הרשאות לישויות כלשהן הניתנות לאיתור בחיפוש מתקדם.
You do not have sufficient privileges to any advanced findable entities.
משאיות ומטוסים יכולים להשתמש במימן או בדלק ביולוגי מתקדם.
The trucks and planes can realistically use hydrogen or advanced biofuels.
האם ברצונך לשמור את השינויים ולעבור למצב מתקדם?
Would you like to save your changes and switch to advanced mode?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5054. מדויק: 5054. זמן שחלף: 98 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo