הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מתקן" לאנגלית

ראה גם: מתקן החיוג
חפש את מתקן ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
facility
device
contraption
installation
dispenser
apparatus
fixture
fix
repair
correct
corrective
fixing correcting ride rig
mend
righting

הצעות

אפשר בבקשה לראות את מתקן האיחסון?
May I please see the storage facility, Mr. Venkman?
ולפי זה, רק מתקן אחד מבצעי
And according to this, there's only one facility that is operational.
והם מציעים את מתקן הזיכרון הזה בתמורה לעזרתנו?
And they want to offer this memory device in exchange for our help?
יש בידייה מתקן גרעיני והיא בדרכה לז'נבה.
She's taken a nuclear device and she is headed for Geneva.
יש איזשהו מתקן חיוג שמפעיל אותה?
Is there some kind of dialling device that turns it on?
יחידת החבלנים מנתחים את מתקן הפיצוץ.
The techs in bomb squad are analyzing the explosive device.
מתקן קדמוני כזה הוא גזר דין מוות.
An Ancient device like this is pretty much a death sentence.
בסקוטסדייל נמצא מתקן האחסון הגדול ביותר בעולם.
Scottsdale is the home of the largest storage facility in the world.
אפילו כשהיינו במסגרת משימה לפוצץ מתקן נשק סודי.
Even while we were locked into a mission to blow a secret weapons facility.
במקרה כזה, הרשויות יהיו הבית באיזשהו מתקן ממשלתי.
In that case, the authorities will house you in some kind of government facility.
אנו כמעט בטוחים שזהו מתקן לנשקים מתקדמים.
We're fairly sure that it's a advanced weapon testing facility.
מתקן נפץ מאולתר מחובר לתחתית מכוניתך.
An improvised explosive device is attached to the bottom of your car.
מתקן הכליאה הזה יספק אלפי מקומות למדינה.
This correctional facility will bring thousands of jobs to this state.
היא עברה ליותר מתאימה, מתקן מאובטח להתעוררותה.
She was moved to a more appropriate, secure facility for her awakening.
לפני 18 שעות נפרץ מתקן איחסון צבאי ליד פרנקפורט.
1 8 hours ago, an army storage facility was hit outside of Frankfurt.
זה מתקן בפיקוח לאנשים לחזור על רגליהם.
It's a supervised facility for people getting back on their feet.
אני נמלט מעי"נ-ממשלתי מתקן צבאי שמאמן רוצחי ילד.
I'm a fugitive from a quasi-governmental military facility that trains child assassins.
הכנת לראות היותר מתקן אימונים עלית בכל ההיסטוריה.
Prepare to see the most elite training facility in all of history.
מתקן ההסוואה כובה ואנחנו רואים אוכלוסיית חייזרים.
The cloaking device has been turned off, and we are showing an alien population.
הנושא הנבחן הנעדר אותר בתוך מתקן המחקר.
The missing test subjects have been located in side of research facility.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3661. מדויק: 3661. זמן שחלף: 181 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo