הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מתקפה" לאנגלית

attack
assault
offensive
strike
onslaught
attacked

הצעות

181
הם מתכננים סוג של מתקפה שכוללת.
They're preparing for some kind of attack involving RDX.
אנחנו נהיה אחרייך עם תכנית מתקפה.
We'll follow close behind with a plan of attack.
העיר תוכננה לעמוד בפני כל מתקפה.
The city was designed to withstand any assault.
בעודו מנהל מתקפה על האיש בסיציליה?
Whilst he lays assault on the man in Sicilia?
ישנו גורם תיאטרלי בכל מסע מתקפה.
There's an element of theater in any offensive campaign.
תשגר מתקפה אווירית כנגד המוראדים תוך שעה!.
You will launch an air offensive against the Marauders within the hour.
הממצאים שנמצאים בזירה מראים על מתקפה כושלת שתוכננה לאטריאנים בסקטור.
Blueprints found at the scene suggest the failed attack was planned for the Atrian sector.
הגרמנים פיתחו פתרונות חדשים לבעיות של מתקפה.
The Germans were evolving new solutions to the problems of attack.
לפחות דחיתי את הנישואים עד שנתכנן תוכנית מתקפה אחרת.
At least I've delayed the wedding until we can formulate another plan of attack.
יכולתינו להגיב לאיום או מתקפה במזרח התיכון נחשפו.
Our ability to respond to any threat or attack in the Middle East has been compromised.
"אני אגן על האומה מפני מתקפה"
"I will protect the nation from attack."
היה חכם מצדך לבנות את הסובק כך שישרוד מתקפה.
It was wise to build the Suvek to survive attack.
כעת נראה שזו מתקפה רחבת היקף.
It does now appear to be a major attack.
עלינו להיות מוכנים אם יש מתקפה נוספת.
We have to be prepared if there's another attack.
אתה מתכוון לעוד מתקפה כן, גברתי?
You mean another attack? Yes, ma'am.
עוד מתקפה לוס אנג'לס, אוטובוס?
Another attack? - Los Angeles, a bus.
אך במשך שלושה שבועות כל מתקפה נהדפה.
But for three weeks, every attack was repulsed.
אז אתה לא לוקח את האיום של מתקפה גרעינית ברצינות?
You don't take the threat of nuclear attack seriously then?
ויכולנו לייצר משוואה שיכלה לחזות את הסבירות של מתקפה.
And we could generate an equation that could predict the likelihood of an attack.
הניחוש שלי הוא שהם מרככים אותנו לקראת מתקפה גדולה
My guess is they're softening us up for a major offensive.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 918. מדויק: 918. זמן שחלף: 104 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo