הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מתרגם" לאנגלית

חפש את מתרגם ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
זה מפני שלגדוד יש רק מתרגם אחד.
It's because battalion's only got one translator.
מתרגם ערבי אמריקאי שעבד עם הצבא עד שהואשם בסיוע לטאליבן.
He's an Arab-American translator who worked for the military until he was accused of collaborating with the Taliban.
אם תיתקלו בשגיאות בהדפסה, הזינו ערך שטיחות כדי לקבוע כיצד מתרגם PostScript יבצע קירוב על העקומה.
If you experience printing errors, enter a flatness value to determine how the PostScript interpreter approximates the curve.
מתרגם וחייל הוא שירת באופן הירואי את המולדת.
Interpreter and soldier, he heroically served the homeland.
שאני מתרגם, מפחידה, נוראה, רעה
Which I translate, scary, awful, bad.
אתה מוסיף דוגמאות, אבל אינך מתרגם אותן.
You add examples but you don't translate them.
אתם רוצים שאביא מתרגם נוסף על הבוקר לאשר זאת?
Want me to get another translator in the morning to verify that?
זה לא תמיד הולך כמו שמתכננים, אפילו עם מתרגם מוכשר.
It doesn't always go as you plan it, even with a talented translator.
לא צוין מתרגם עבור שפה זו.
No translator was specified for this language.
אני מתרגם מילים, לא את הקשרן.
I translate words, not their relevance.
כל עוד אתה לא מתרגם את זה.
As long as you don't translate it.
אני תמיד הולך עם אבא שלי לערבים האלה, בתור מתרגם.
I always accompany my father to those conferences, to act as translator.
גברות נחמדות, גברים נחמדים שמח להציג את עצמי סקיני בשם מתרגם במקצוע
Lovely ladies, kind gentlemen, pleased to introduce myself. Sakini by name, interpreter by profession.
כיתת אקדמיה ל'01.הוא בלשן, מתרגם
He's a linguist, translator.
אני מבקש רק כי אתה מתרגם קלטות האנטר שאנחנו כבר ליירט.
I only ask that you translate Hunter recordings that we've intercepted.
(מתרגם) מה הוא הבטיח?
(translator) What did he promise?
(דובר גרמנית) (מתרגם) כל זה נראה לקרקע אידיאלית עבור נביא לומר:
(speaks German) (translator) All this seemed ideal ground for a prophet to say:
(מתרגם) האם אתה רוצה לדעת איך היה הלילה?
(translator) Do you want to know how the night was?
אדון מפקד, פי-קיי הוא מתרגם מצוין.
Kommandant, P.K. is excellent translator.
מתרגם, אנא העבר בבהירות שמהומה לא תיסבל.
Interpreter, please convey clearly Commotion is not tolerated
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 324. מדויק: 324. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo