הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מתרחקות" לאנגלית

growing apart
grow apart
walking away
מה אם אנחנו מתרחקות, פיט?
What if we're growing apart, Pete?
כשהתכנית תמיד, יותר חשובה לך ממני זה גורם לי להרגיש שאנו מתרחקות.
When you always put the show ahead of me, it makes me feel like we're growing apart.
משפחות מסוימות גדלות בזמן שאחרות מתרחקות.
Some families grow, while others grow apart.
התמונות האחרות מתקרבות או מתרחקות בו-זמנית.
The other images zoom in or out at the same time.
חשבתי שאנחנו מתרחקות מגברים בתקופה הקרובה.
I thought we were steering clear of men for a while.
אתה הולך בצורה מצחיקה והחיות האחרות מתרחקות ממך.
You walk all funny and the other animals keep away from you.
תוך כדי התפשטות היקום כל הגלקסיות האחרות מתרחקות מאיתנו.
As the Universe expands every other galaxy gets farther away from us.
אני בטוחה שאת ואני היינו מתרחקות זו מזו.
I am sure that you and I would drift apart.
לאן אנחנו הולכות כי זה נראה שאנחנו מתרחקות.
Are you sure you know where we're going?
אם ארתור אי-פעם היה עוזב, את אשתו והייתי פוגשת אותו אני בטוחה שאת ואני היינו מתרחקות זו מזו.
If Arthur ever left his wife and I actually met him, I am sure that you and I would drift apart.
טוב, הרבה חברות גדולות מתרחקות מפוליטיקה, כדי לא להעליב אף אחד.
Well, a lot of big companies stay out of politics.
למה אנחנו מתרחקות היה שם אור יום?
BETH: Why are we walking away?
בינתיים, עם כל יום שעובר, פייג' ואני רק מתרחקות.
Meanwhile, every day that goes by, Paige and I, we're growing further apart.
ובכן, פשוט בכל פעם שאני מתקרב אליהן בסנטימטר, הן מתרחקות במטר.
It's just every time I give my girls an inch they take a mile.
ובגלל שהגרף נראה כמו הגרפים שמראים את היקום המתפשט, עם הגלקסיות מתרחקות אחת מהשניה, המדענים שגילו את זה קראו לזה "המפץ הגדול של צורות גוף."
And because this chart looks like the charts that show the expanding universe, with the galaxies flying away from one another, the scientists who discovered it call it "The Big Bang of Body Types."
וזה לא מכיוון שהגלקסיות נעות ומתרחקות אחת מהשניה דרך החלל
And it's not because galaxies are moving away from each other through space.
אנחנו שומרות על פרופיל נמוך ומתרחקות מצרות.
We are laying low and we're staying out of trouble.
כל שש החלליות הולכות ומתרחקות בעל-חלל גבוה.
All six vessels are moving away at high warp.
הן נעות ומתרחקות אחת מהשניה מכיוון שהחלל עצמו נעשה גדול יותר, בסדר.
They're moving away from each other because space itself is getting bigger, OK.
ואנו משתמשים בבארות שמתרחקות כל הזמן מהקרקע.
And we keep getting wells that are farther away from the ground.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 56. מדויק: 56. זמן שחלף: 82 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo