הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נִזְדַּקֵּן" לאנגלית

we'll grow old
old we get
get old
we grow old
we'll never grow old âª
נזדקן יחד על שפת הים, על שפת הים היפהפה!
We'll grow old together By the seaside By the beautiful sea
בבקשה, תבטיחי לי שלעולם לא תעזבי אותי, שנזדקן ביחד, ונהיה ביחד כל החיים.
Please promise that you'll never leave me that we'll grow old together, and be with each other always.
ולא משנה עד כמה נזדקן, אתה חייב להגיד לי שאתה אוהב אותי לפחות פעם ביום.
And no matter how old we get, you have to tell me you love me at least once a day.
ובכן, אני מניחה שלא משנה כמה נזדקן, תמיד נשנא את מלכת הנשף.
Well, I guess no matter how old we get, the rest of us will still always hate the prom queen.
מה זה אתה ואני, אנחנו לא נזדקן.
What's that? - You and me, we can't get old.
נתחתן, נגדל ילדים, נזדקן ואז נמות, ולמעשה השקעתי שנתיים מהשנים הטובות שלי איתך,
We get married, have kids, get old, and then we die.
נזדקן ביחד נהיה את ואני.
We'll grow old together.
אמרת שנזדקן יחד!
You said we'll grow old together!
"אני לא יכול"לצלצל בפעמון, שלך, אז נזדקן אני אמות ואת תיהני לך עם ביצים רוטטות.
I can't ring your bell any more, so we'll grow old, I'll die, and you'll find happiness with a vibrating egg.
על שפת הים, נזדקן יחד על שפת הים!
We'll grow old together by the seaside...
פשוט נזדקן נחייה מהים בכוחות עצמנו?
Just grow old, live off the sea by ourselves?
השאלה הולכת לבית המשפט ואנחנו נזדקן ונמות לפני שתהיה החלטה.
The question goes to the court and we grow old and die before a decision is made.
אנחנו נזדקן יחד כמו שתמיד אמרנו.
We're going to grow old together just like we always said.
אחרת, אנחנו סתם נזדקן ונמות.
Otherwise, we wither and die.
אם נזדקן ביחד, תזכירי לי לדלג על משבר גיל המעבר.
If we grow old together, remind me to skip the midlife crisis.
אני מדבר על עמוקה, משמעותית, הראש-בעננים, המגבות שלו ושלה בוא נזדקן ביחד, א-ה-ב-ה.
I'm talking about deep, meaningful, head-over-heels, his and her towels, let's grow old together, L-O-V-E...
אנחנו נזדקן עד שנמצא את זה, שאל את פיא
בוא נזדקן את שנות ה -30 שלנו יחדיו.
Let's grow old into our 30s together.
אבל אז היא הגיעה לגיל 35, ואז 40, וכשהיא הגיעה לגיל 50, חשבתי שאיכשהו, אולי נזדקן יחד.
But then she turned 35, and then 40, and when she turned 50, I thought, somehow, we might grow old together.
אם כולנו נתקע כאן עד שנזדקן אז אנחנו לא יכולים להמשיך ולהתנהג כמו ילדים.
If we are stuck here until we get old then we can't go on acting like kids.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 72. מדויק: 72. זמן שחלף: 146 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo