הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נִסְחַב" לאנגלית

drags on
gonna carry
must help
אנשים יודעים עכשיו מה יקרה להם אם החטיבה נסחבה.
People know now what will happen to them if Division drags on.
אנחנו נסחב אותו!
We must help him!
הוא ראה את אבא שלו נסחב על ידי סוכנים פדראליים
He watched his father being dragged away by federal agents.
המלחמה הזו עם מילאן נסחב זמן רב מדי.
This war with Milan has dragged on far too long.
למה אתה נסחב ברוח עם אחותך לתת לי משהו?
Why do you rattle through the wind with your sister, to give me something?
אנחנו לא נסחב איתנו מזרן כל פעם?.
We're not lugging a mattress around.
אני נסחב איתך כל היום מחנות לחנות מקשיב לך מיילל, ועכשיו כשסוף סוף מצאנו
I spend all day schlepping from store to store with you, listening to you whine, and now that we finally found
אומר לטבח לנווט מסביב לכף, עד שיגיע למים עמוקים יותר ואנחנו נסחב אותה עד שנגיע אליו.
I'll tell Cook to sail it around the Cape until he hits deeper water, and we can carry it until we meet him.
אם נאסוף אותו, והוא יהיה באפיסת כוחות, אנחנו נסחב אותו.
If we pick him up and he doesn't have his strength, we'll be carrying him.
היום מציין את מאה הימים הראשונים מאז ההתנקשות בחייו של הנשיא קתלין ספנסר, ועדיין החיפוש נסחב לתוקף שלה, שנושא את התווית הידועה לשמצה בעולם של האישה המבוקשת ביותר.
Today marks the first hundred days since the assassination of President Kathleen Spencer, and still the search drags on for her assailant, who bears the notorious label of the most wanted woman in the world.
שותפים נטשו את הספינה, שותפים זוטרים נסחבו, לקוחות נטשו.
Partners have jumped ship, associates were poached, clients have bailed.
אל תגיד לי שהן נסחבו ע"י סוסים
They weren't drawn by horses.
מה שאת עושה - .תוהה לאן הגופות הלכו, תוהה אם הן נסחבו החוצה
Same as you - Wondering where the bodies went.
לפעמים זה נסחב חודשים
Sometimes it can drag out for months.
נסחב אותם ככה.
Carry them all like that.
פשוט נסחב את זה.
We'll just drag it out.
אם כך לא נסחב אותה.
Then we won't carry it.
קירק, אתה נסחב מאחורה!
Kirk, you're falling behind.
בואו נסחב אותה.
Let's grab her.
כולנו נסחב כל מה שאנחנו יכולים!
We all carry what we can
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 34. מדויק: 34. זמן שחלף: 48 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo