הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נִשְׁאַל" לאנגלית

ask asked
borrow
we question
we'll be asking
questioned

הצעות

ובכן, הבה נשאל את המומחים.
Well, let's ask the pros.
למה שלא פשוט נשאל את ארי?
Why don't we just ask Ari?
וכמו שנאמר בחוק, נשאל ונענה.
And as they say in legalese, asked and answered.
היא התקשרה אליי בחודש שעבר, נשאל על הבובה.
She called me last month, asked about the effigy.
למה שלא פשוט נשאל את מצלמת הוידיאו?
Why don't we just borrow the camcorder?
הוא נשאל למחקר סייסמיים יותר, המאשר מעורבותו בתוכנית סילוק פסולת גרעינית.
He's asked for more seismic research, confirming his involvement in a nuclear waste disposal program.
נשאל כל אחד מהם ישירות לגבי סכין הגילוח.
Ask each one of them directly about the razor blade.
אולי פשוט נשאל אותו מי הוא.
I can just ask him who he is.
והסכמנו שביום הלחמניות הבא נשאל אם זה אפשרי.
And we agreed that next bun day we'd ask if we could.
עכשיו נשאל אתכם כמה שאלות שלחלק מהמועמדים שלנו נראות מוזרות.
We're going to ask you some questions some of our candidates find a bit odd.
או שפשוט נשאל אותו, מוזרה -
Or we could just ask him, weirdo.
או שכדאי שפשוט לא נשאל שאלות.
Or maybe better we leave it at no questions asked.
כדאי שנמתין עד שהיא תחזור נשאל אותה מה לעשות.
We should hold off till she gets back, ask her what to do.
ואילו נשאל לגבי הטכניקה שלו:הוא היה אומר מילה אחת
And asked about his technique he would have to say but one word
אתם יודעים איזו שאלה אני נשאל יותר מכול?
Do you know what the question I'm asked most is?
כל פעם שאתה נשאל על היברידי, חשש במערב.
Whenever you asked about the hybrid, it feared the west.
קודם אנחנו נשאל כמה שאלות כדי לקבוע קו התחלה.
We ask a few questions to establish a baseline first.
חבר"ה, למה שלא פשוט נשאל אותה?
Guys, why don't just ask her?
גברתי, אנחנו לא נשאל אותך שוב.
Ma'am, we won't ask you again.
ואז הוא נשאל להעיד מול ועדת הכנסה על חיסולים.
And then he was asked to testify in front of the House Committee on Assassinations.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 998. מדויק: 998. זמן שחלף: 128 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo