הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נִתְלֶה" לאנגלית

hang hanged hanging
was hung
strung up
hangs off
hangs on
clinging
tugging
We'll put
אולי נתלה אותו בקרסוליו מהמרפסת שלך.
Well, we might hang him by his heels From your balcony.
ובואו נתלה פנסים שיאירו עליו ישירות.
And let's hang some lights directly on it.
לא, זה נתלה עצמו עם הסטטוסקופ שלו.
No, the one that hanged himself with his stethoscope.
הוא נתלה גברים ל רק חשדם של פיראטיות.
He's hanged men for merely suspecting them of piracy.
פעם חלמתי שאני נופל מחלון נתלה על הווילונות,.
I dreamt once I was falling out a window, hanging on to the drapes.
ברט רואה קוקוס נתלה על החבל.
Brett can see one coconut hanging in the balance.
אתה תפקח עלמשפט שרואה אותי נתלה?
You preside over a trial that sees me hanged?
אני בטוח שנגיע הודאה לפני שהם נתלה בבוקר.
I'm sure we'll get a confession before they are hanged in the morning.
המילה פושטת איי בהאמה כי המושל בנסאו נתלה פיראט בכיכר שלו.
The word is spreading throughout the Bahamas that the governor in Nassau hanged a pirate in his square.
לראות אותו נתלה כמו מוסוליני באיטליה או מושפל במשפט מלחמה
To see him hanged like mussolini in Italy Or humiliated in a war trial
כל זה כדי לראות אותי נתלה?
All this to see me hang?
הייתי שם אחראי רק 11 חודשים אף אחד לא נתלה או נורה באותה תקופה.
I was only in charge there 11 months, not one hanging or shooting at that time.
האם הוא מבחינה טכנית נתלה, מדי?
Was he technically hanged, too?
נתלה את זה במשך כמה ימים ותהיה לנו חגיגה.
Hang it for a few days and we have a feast.
זה אירוני, שוקל איך אתה נתלה את המוניטין שלי הלילה.
That's ironic, considering how you hanged my reputation tonight.
אתה נתלה על חבל דק מאוד.
You are hanging on by a very thin thread.
אתה יכול להזכיר להם אני נתלה רק בעוד שלושה ימים.
You can remind them, I don't hang for another three days.
הבה נתלה נדנדות על עצים, ונתנדנד גבוה.
Let's hang swings from trees And swing high
ובכן, בוא נתלה את הפרחים ונכניס את הז'קט למים.
Well, let's hang these flowers and get that jacket in some water.
בסדר, בואו נתלה עוד שתי מנות.
Okay, let's hang two units.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 501. מדויק: 501. זמן שחלף: 95 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo