הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נָשָׂאת" לאנגלית

you carried
married
you were carrying
marry
borne
You've been carrying
you gave
bore
נשאת זה כאן עם היד שלך?
You carried this here with your own hand?
נשאת אותי לחדר השינה הלכת לומר לילה טוב לאורחיך.
You carried me to the bedroom, went to say good night to your guests.
יפה כמו היום שאתה נשאת אותי.
As beautiful as the day you married me.
לי היא נשאת, לא לבגדיי.
To me she's married, not unto my clothes.
נשאת עליך את העול של הציפיות של ההורים שלך.
You were carrying the burden of your parents' expectations.
לפי דו"ח המעבדה נשאת 120 גרם של יותימאל פולידיכלורי המספיק ל -400 מנות.
The report says you were carrying 4 ounces of Polydichloric Euthimal which is 400 doses.
נשאת קודים לא חוקיים לחשבונות שנועדו בשביל המאפיה התאית ברחבי המדינה.
You carried illegal financial codes... Meant for the Thai mafia across the country.
ואתה בטוח שהוא מת כאשר נשאת אותו במעלה הגבעה?
And you're sure he was dead when you carried him up the hill?
נשאת את היחידה על גבך באותו הלילה.
You carried the unit on your back that night.
מה שעשית בחקירה הזאת, איך נשאת את עצמך...
What you did on this case, how you carried yourself...
למרבה המזל, נשאת עמך את המזרק בצאתך מביהמ"ש בכיס החליפה שלך.
Luckily, you carried that syringe out of the courthouse in your suit pocket.
והרגע נשאת את הבת שלך לאישה, פרנק.
And you just married your daughter, Frank.
ובוב, נשאת את עצמך הרחק משם בהישמע צליל.
And, Bob... you carried yourself away at the slightest noise.
ואז אני אומר לה, אמא, נשאת אותי במשך 9 חודשים"
But that's when I tell her, Mama, you carried me for nine months.
אתה לאחרונה נשאת איש של כמדומה באדיבות נטייה שעכשיו נטש אותך לחבר לא נעים של מוסר מסופק.
You have recently married a man of a seemingly kindly disposition who has now abandoned you for an unsavoury companion of dubious morals.
אתה עוזב את הדרך יש לך כאן, עם מה נשאת על גבך.
You leave the way you got here, with whatever you carried on your back.
האם תוכל להגיד לנו מה אתה זוכר מהזמן שבו נשאת את סופי מביתה?
Can you tell us about what you remember from when you were carrying Sophie away from her home?
לדעתי נשאת נאום יפיפייה על אביך.
I thought you gave a beautiful speech about your father.
למה לשלוח מסר כשהרגע נשאת נאום?
Why send a message when you've just given a speech?
ואתה נשאת אותי בחזרה אל הבית.
And you carried me back up to the house.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 642. מדויק: 642. זמן שחלף: 892 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo