הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נָשָׂאתִי" לאנגלית

I carried
I was carrying
I've been carrying
I bore
marry
I've looked up
I married
נשאתי אותה לקרב הראשון שלחמתי בו.
I carried this into me first battle I ever fought.
פירנצה מוקף וכל הקופות נשאתי כבר שילם בשוחד.
Florence is surrounded and all the funds I carried have been paid in bribes.
כשעזבתי את ברצלונה נשאתי את התינוק שלך
When I left Barcelona, I was carrying your child.
בטח ראית אותנו נשאתי אותה למטוס.
You probably saw us. I was carrying her aboard.
נשאתי אותם בעצמי, בחשכת הליל.
I carried them myself, in the dark of night.
נשאתי אותך בבטן שלי במשך ארבעה וחצי חודשים.
I carried you in my belly for four and a half months.
אם נשאתי את טלפון סלולארי, הממשלה יכולה לעקוב אותי.
If I carried a cellphone, the government could track me.
נשאתי את זה עמי בשקט וכעת הגיע הזמן לדבר.
I carried it with me in silence and now it's time to speak.
נשאתי אותך בלבי כל-כך הרבה זמן.
I carried you in my heart for such a long time.
נשאתי אותו בתיק שלי, אני נדחק זה.
I carried it in my bag, I jostled it.
נשאתי הספרים שלך הביתה מבית הספר?
I carried your books home from school?
נשאתי אותו על הכתפיים שלי והתחלתי ללכת לאורך התעלה.
I carried him on my shoulders and started walking by the trench.
נשאתי את הצלב הזה למען כאבך.
I carried this cross for your pain.
נשאתי את תיק המחבט הכבד שלה והיא אמרה לי,
I carried her heavy racket bag and she said to me,
נשאתי על גביית דמי הילדים בזמן שהם היו בטיפול.
I carried on collecting the children's allowance while they were in care.
נשאתי הילד שלי במעלה הגבעה, ואני קברתי אותו.
I carried my boy up the hill, and I buried him.
נשאתי את התיק הכבד על הגב.
I carried the heavy bag on my back.
לפחות נשאתי אותה, זה היה ברחם שלי.
At least I carried her, it was my womb.
תקופה ארוכה נשאתי כל-כך הרבה כאב וכעס שלמעשה הרס את זכרונם.
For a long time, I carried so much pain and anger it was actually destroying their memory.
חייתי שתי תקופות חיים, נשאתי שני שמות.
I lived two lives, I carried two names.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 355. מדויק: 355. זמן שחלף: 139 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo