הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נאמנות" לאנגלית

חפש את נאמנות ב: הגדרה מילים נרדפות
loyalty
trust
fidelity
allegiance
faithfulness
fealty
loyal mutual loyalties
faithful
faith
devotion
disloyalty escrow
infidelity

הצעות

155
הם קבוצת אנשים חסרי מצפון חוש אחריות או נאמנות!
They are a group of people without any conscience, sense of responsibility or loyalty!
היו המון דיבורים על נאמנות במרוץ הזה...
There's been a lot of talk about loyalty in this race...
מכרתי אותם שטרי נאמנות לקרן פנסיה לאלמנות ויתומים.
I sold those deeds of trust to a retirement fund for widows and orphans.
נאמנות שני אלה הם הקשה לעצור מת!
Trust. These two are difficult to stop dead!
בשעת תצוגה ב - InCopy, קבצים אלה מספקים נאמנות מלאה למסמך InDesign, כולל תוכן, סגנונות ופריסה של כל פריטי העמוד.
When viewed in InCopy, these files provide full fidelity with the InDesign document, including content, styles, and layout of all page items.
מומלץ למקרים הדורשים נאמנות מרבית לתמונה המקורית.
Recommended for cases requiring maximum fidelity to the original image.
ולפעמים מבחן נאמנות אחד מסתיים ואחר מתחיל.
And sometimes just as one test of loyalty ends... another begins.
נאמנות היא רק פרח ברוחות האימה והפיתוי.
Loyalty is but a flower in the winds of fear and temptation.
קשה מאוד לחזות נאמנות בעיר הזו.
Loyalty is a tough thing to predict in this town.
לכל עו"ד במדינה הזאת יש חובת נאמנות למרשו.
Every attorney in this country owes a duty of loyalty to their clients.
אבל שנינו נשבעו שבועת נאמנות והגנה.
But we both swore an oath of loyalty and protection.
טוב, בהחלט אין נאמנות בהצבעה הלילה.
Well, there's absolutely no loyalty in tonight's vote.
נאמנות היא היסוד שעליו בנוי משמר הלילה.
Loyalty is the foundation on which the Night's Watch is built.
האם יש לך נאמנות לאנשים ששכרו אותך?
Do you have any loyalty to the people who hired you?
ג'ויס, ללרוי אין נאמנות אלינו.
Juice, Laroy don't have no loyalty to us.
שבט ראובן נודר נאמנות לבית שאול.
The tribe of Ruben pledges its loyalty to the House of Saul.
להראות לה שבעולם הזה עדיין מעריכים נאמנות והקרבה.
To show her that loyalty and devotion are still appreciated in this world.
כשזינקת מהסירה חשבתי שעשית זאת מתוך נאמנות.
When you jumped out of that boat, I thought it was out of loyalty.
אתם בוודאי חברים טובים כדי לחלוק נאמנות כזו.
You two must be good friends to share that kind of loyalty.
זה סוג נדיר של נאמנות בימים אלה.
That's a rare kind of loyalty these days.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2457. מדויק: 2457. זמן שחלף: 195 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo