הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: נדרש כדי
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נדרש" לאנגלית

required
expected
necessary
demanded
it takes it took is needed
require
does it take
it's taken
did it take
it needs
is necessary
requirement
must have

הצעות

נדרש. שדה זה של SharePoint יספק נתונים עבור שם הפעילות שיש לסנכרן.
Required. This SharePoint field will supply data for the task name to be synchronized.
המערכת נתקלה בנתונים לא חוקיים. חסר קשר גומלין נדרש. בדוק את StateEntries כדי לקבוע את מקור הפרת האילוץ.
Invalid data encountered. A required relationship is missing. Examine StateEntries to determine the source of the constraint violation.
נדרש URL מסוג http מוחלט במבנה תקין, ללא שאילתה או קטע.
Expected an absolute, well formed http URL without a query or fragment.
התכונה Inherits בנויה לא נכון: נדרש פסיק.
Badly formed Inherits attribute: comma expected.
תפקיד השרת Unified Messaging נמצא ושירות נדרש אחד או יותר אינם מופעלים
Unified Messaging server role found and one or more required services are not started
נתוני postback של Web Part של קישורי סיכום לא הכילו פרמטר נדרש.
Summary Link Web Part postback data did not contain a required parameter.
נדרש סוג או 'With'.
Type or 'With' expected.
נדרש 'Group' או מזהה.
'Group' or an identifier expected.
'Group' אינו מותר בהקשר זה; נדרש מזהה.
'Group' not allowed in this context; identifier expected.
נדרש סוג או 'New'.
Type or 'New' expected.
ל - Visio לא היתה אפשרות למצוא סטנסיל נדרש.
Visio could not find a required stencil.
=' נדרש בהתחלת ביטוי מוטבע.
Expected '%=' at start of an embedded expression.
נדרש מצב שבו לא יישרו צמתי ObjectType.
Expected no ObjectType nodes to remain.
אני לא נדרש לענות על שאלות.
Well, I'm not required to answer any questions.
אלה דברים שאני נדרש לומר היום.
These are the words I am required to say today.
אתה נדרש לשאת תיק כבד בעבודה?
And at work you're required to carry a heavy bag?
זה אומר שאינך נדרש עוד במשימה הנוכחית.
That means that your duties are no longer required on this operation.
נדרש חישוב חדש מפני שבוצעו עדכונים בקבוצות העלות.
New calculation required as updates have been made on the cost groups.
פרמטר נדרש אינו חוקי או שהוא חסר.
A required parameter is not valid or is missing.
פרמטר זה נדרש אם ארגון Exchange לא נוצר.
This parameter is required if the Exchange organization hasn't been created.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3722. מדויק: 3722. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo