הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נוכל לחזר בדרכי שלום" לאנגלית

אנחנו לא נוכל לחזר בדרכי שלום את ואני חכמים מדי.
Thou and I are too wise to woo peaceably.
אנחנו לא נוכל לחזר בדרכי שלום, את ואני חכמים מדי.
In spite of your heart, I think.

תוצאות נוספות

למצוא דרך להחזיר אותו בדרכי שלום.
To figure out a way To bring him in peacefully.
התחייבתי לקלארק להציל את העולם בדרכי שלום.
I made a commitment to Clark to help save the world peacefully.
ניתן לקוות שהם",יתפזרו בדרכי שלום
There is hope they may disperse peacefully,
אני מציעה לך פתרון בדרכי שלום.
I am offering you a peaceful solution.
זה הכרחי שנעשה זאת בדרכי שלום וללא אובדן נוסף של חיים.
It is essential that we fulfill this peacefully without further loss of lives.
תירגע, בואו לפתור אותה בדרכי שלום.
Calm down, let's solve it peacefully.
הייתי רוצה למצוא פתרון בדרכי שלום גם כן.
I'd like to find a peaceful solution too.
אתה עזרת לדבר איתם שיעזבו, את המטוס בדרכי שלום
You help talk 'em into leaving that plane peacefully,
כי אני מאמין שניתן להגיע לפתרון בדרכי שלום.
Because I still believe a peaceful compromise can be reached out of all this.
העברת השלטון בדרכי שלום מן דיקטטור אכזרי כדי מתון פופולרי בחירות חופשיות מבטיח.
The peaceful transfer of power from a brutal dictator to a popular moderate promising free elections.
עכשיו, כשהעולם יתנהל בדרכי שלום על כולנו לנהוג במכוניות כלאיים.
Now that the world is going to be run peacefully, we should all drive hybrid cars.
הוא מת נלחם את המלחמה האימפריאליסטית שלך נגד הילדים בדרכי שלום של אללה!
He died fighting your imperialistic war against the peaceful children of Allah!
כבר אמרתי לכם פעמים רבות אנו מוחים רק בדרכי שלום.
I've told you many times, we only protest in peace.
תחנת בבילון תספק מקום שבו נוכל לפתור את הבעיות שלנו בדרכי שלום
The Babylon Station is a place to work out our problems peacefully.
במשך 50 שנה פעלנו בדרכי שלום להבטיח את זכות הבחירה לנשים.
For fifty years we have laboured peacefully to secure the vote for women.
סקוטלנד, אנגליה, צרפת בדרכי שלום.
Scotland, England, a peaceful France.
זה כבר לא יכול ליישב בדרכי שלום.
This can no longer be settled peacefully.
החאן הגדול מציעלְהִתְדַיֵן כדי למנוע טרגדיה נוספת ולדון בבוררות בדרכי שלום.
The Great Khan offers a parley to avert further tragedy and discuss peaceful arbitration.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 114. מדויק: 2. זמן שחלף: 270 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo