הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נוסף" לאנגלית

חפש את נוסף ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

1186
1105
דבר מעניין נוסף התרחש כשהייתי שם.
Anyway, another interesting thing happened while I was there.
וכמובן, הימצאות הכלכלה זה רעיון נוסף.
And of course, the existence of an economy is another idea.
חייב להיות מישהו נוסף מישהו נוסף שפספסת.
There must be someone else, someone else you may have missed.
קישוריות WiMAX עשויה להצריך רכישה של תוכנות או חומרה נוספות הכרוכה בתשלום נוסף.
WiMAX connectivity may require you to purchase additional software or hardware at extra cost.
קביעה כמה שטח נוסף יש להוסיף מסביב לטקסט/תמונה בכרטיסיה.
Indicates how much extra space should be added around the text/image in the tab.
תשתית התצורה של Microsoft SharePoint Foundation לא אותחלה. עליך להמתין לסיומה לפני צירוף שרת נוסף לחווה.
Microsoft SharePoint Foundation configuration infrastructure is not initialized. You must wait until completion before joining another server to the farm.
סוג נוסף הוא המוח שחושב בתבניות.
Now, another kind of mind is the pattern thinker.
להוספה לבחירה הקיימת הנוכחית, הקישו Shift ולחצו על עצם נוסף הכולל את התכונות שברצונם להוסיף.
To add to the current selection, press Shift and click another object containing the attributes you want to add.
לאחר הכניסה למערכת או יצירת החשבון, תינתן לך אפשרות להתקין את SyncUP במחשב נוסף כדי להוסיפו לרשת.
After you've logged in or createing your account, you will be given the option to install SyncUP on another computer to add it to your network.
סופי ציפתה בקוצר רוח לקבל מכתב נוסף מהאלמוני.
Sophie had been looking forward to getting another letter from the unknown sender.
אנחנו מתכננים אחד נוסף ביולי בצפון המדינה.
We're planning another one in July in the north of the country.
חוץ מהיופי והפונקציונליות יש פן נוסף לזה.
Besides its beauty and functioning, there is another side to it.
לכן יש מחזורים לתת לך סיכוי נוסף
That's why there are cycles... to give you another chance.
לפעמים יש הסבר נוסף למה שקורה.
Sometimes there's another explanation for what's going on.
שותפי נורה ושוטר נוסף זקוק לעזרה.
My partner's down, and another officer needs help.
כיצד אסביר לסברינה שהבחור הזה הוא גיבוי נוסף?
How do I explain to Sabrina that this guy is just another backup?
משטרת באפלו חוששת שזה רצח נוסף שצולם.
Buffalo P.D. is concerned that it might be another filmed killing.
נוסף ערך ליומן האירועים של Windows בשרת.
An entry has been added to the Windows event log of the server.
AddProperties החזיר מאפיין שכבר נוסף לסוג אחר.
AddProperties returned a property that has already been added to another type.
החשבון שהזנת נוסף כבר ל - Mail.
The account you entered is already added to Mail.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16392. מדויק: 16392. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo