הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נושא" לאנגלית

חפש את נושא ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

נושא [רמקול] 1 בורח בלימה.
[loudspeaker] Subject 1 has escaped containment. [repeats]
מה שכדאי שנעשה הוא לפלרטט עם נושא הפילוסופיה המשתלמת.
What we should be doing is flirting with the subject of any worthwhile philosophy.
אם תשתמשו בתבנית 'גלריית Flash', בחרו נושא מתפריט 'סגנון'.
If you use a Lightroom Flash Gallery template, choose a theme from the Style menu.
האם ברצונך להוסיף נושא לעמוד שלך?
Do you want to apply a theme to your page?
נושא זה מספק רשימת משימות מומלצות לביצוע לאחר פריסת Exchange 2010.
This topic provides a check list of the recommended tasks to perform after you deploy Exchange 2010.
נושא זה מניח שאתה מנהל אתר Contribute.
This topic assumes that you are a Contribute administrator.
זה נושא רגשני. חלק מהאנשים עומדים.
So, this is an emotional topic. Some people stand.
פריט אינדקס מורכב משני חלקים: נושא והפניה.
An index entry consists of two parts: a topic and a reference.
אין אפשרות לקבל פרטי ערכות נושא עבור פקד Chrome משום שהזמן הקצוב תם.
Cannot get theme information for chrome control due to time out.
מהסבתא השנייה היה מחפש נושא בדיקה.
From the second Grandma was looking for a test subject.
הוועדה הייתה בקיפאון נושא ריקוד במשך שבועות.
The committee's been in a dance theme deadlock for weeks.
נושא הוסר מקברה ושמר באמצעות קירור.
Subject was removed from her grave and preserved through refrigeration.
שיר נושא די מוזר בשביל כנופית אופנוענים.
Kind of a weird theme song for a biker gang, though.
התחלתי תחושה נושא לחגיגות ליל כל הקדושים.
I was beginning to sense a theme to the Halloween festivities.
איך הדברים התקדמו עם נושא הבדיקה שג'ון הביא מאנגליה?
How did things go with the test subject that John brought back from England?
נושא נבחן מספר שתיים אבד מהזירה.
Test subject no. 2. Lost from the stage!
מרענן לשמוע שיש נושא אחד שאינך מומחה בו.
Refreshing to hear there's one subject you're not an expert on.
אני נושא שיחה חם בחוגים הפסיכיאטריים.
I'm quite the topic of conversation in psychiatric circles.
וזה נושא שאנחנו רוצים להרחיב עליו.
That's a subject that we want to dive into.
צורות אוטומטיות נוספות (לצורך יצירת דיאגרמות), תבליטים וקווים אופקיים (שימושי עבור ערכות נושא של Office).
Additional AutoShapes (for diagramming), bullets and horizontal lines (useful for Office themes).
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8278. מדויק: 8278. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo