הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נותן" לאנגלית

חפש את נותן ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

האם אתה נותן האחות הודעה לאשתי?
Will you give the nurse a message for my wife?
הגרמנים מתכננים משהו במזרח וזה נותן לנו זמן
If we lucky, German planning something in east and give us time.
התקנתי את Collusion בלפטופ שלי לפני שבועיים ואני נותן לו לעקוב אחרי במשך יום טיפוסי.
I installed Collusion in my own laptop two weeks ago and I let it follow me around for what was a pretty typical day.
ואז אתה נותן לחייל למות לבד.
And then you let a soldier die all by himself.
אני נותן ניעור קטן ורואה מה נושר.
I give a little shake, I see what falls out.
אתה לא בדיוק נותן הזדמנות לקנות אותו.
You didn't exactly give 'em a chance to buy it.
אתה נותן לנו ברירה אלא לנקוט בפעולה.
You give us no option but to take action in turn.
הוא לא היה נותן לי פשוט ללכת
He was never going to let me just walk away.
זה הכאב שאתה נותן לאזרחי עיראק.
This is the pain you give to the people of Iraq.
המאוורר נותן את הרושם שזהו סרט ישן.
The fan give the impression that it's a old film.
אבל ההוא לא נותן אפילו להתקרב אליו.
But he doesn't let me even get close to him.
מה שהייתי נותן עבור אוצר כזה.
What I wouldn't give for a treasure trove like this.
מה שאתה נותן למזכירה שלך במקום העלאה.
It's what you give to your secretary instead of a raise.
כמה אתה נותן בתמורה לפורד שלי?
How much you give me in trade for my Ford?
הוא לא היה נותן לכם אגורה שחוקה
Even if he was, he wouldn't give you a blessed penny.
אני לא תמיד נותן בחזרה ככל שאני מקבל
I don't always give back as much as I get.
והיא לבצע את הפקודות שאני נותן לכם
And that is to follow the commands that I give you.
סנפיר, נותן מר פרסל מושב בחדר החקירות.
Fin, give Mr. Purcell a seat in the interview room.
זו ההרגשה שאתה נותן לאנשים אחרים.
Well- It's this feeling you give to other people.
אתה שורף אותם במהירות ואתה נותן אפרם לפוסידון.
You burn 'em swiftly and you give their ashes to Poseidon.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 17639. מדויק: 17639. זמן שחלף: 209 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo