הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נזילות" לאנגלית

liquidity
fluidity
leaks
spills
leak
fluid
Liquify

הצעות

העדיפות עבור הקצאה של עודף נזילות, אם קיים.
Priority for allocation of the liquidity surplus, if any.
בשורה התחתונה יש לנו נזילות פיננסית רצינית כרגע.
The bottom line is, we've serious financial liquidity now.
זה נותן לציור קצת תנועה, קצת נזילות.
It'll give the painting some motion, some fluidity.
קיבלתי עכשיו הרצאה על נזילות מגדרית מאיזו מציתה, נהגת משאית שקוראים לה רוז.
I just got a sermon on gender fluidity from some arsonist truck driver named Roz.
כך גם ביתנו מתמודד עם נזילות כל הזמן.
So your house is dealing with leaks all the time,
בדקתי אם יש נזילות, אין.
I checked for leaks. there aren't any.
רק אצלך לקוחות יכולים לקבל נזילות בלי הפסדים כבדים.
You're the one place clients can turn to for liquidity without taking huge losses.
אחוז (שדה בטבלה 'תחזית תזרים מזומנים של נזילות')
Percent (field in Liquidity cash flow forecast table)
חשבון ספר ראשי (נזילות) עבור קבלת תשלומים.
Ledger account (liquidity) for receipt of payments.
אני רק צריך קצת נזילות מזומנים אתה מבין?
I just need some liquidity, you know what I'm saying?
השקעות, קרנות נאמנות, העלמת מס, נזילות.
Trusts, tax evasion, liquidity.
'אופנוע נורטון 500 משנת 39.שבור ועם נזילות
A '39 Norton 500 that's battered and leaks
בעולם בו ישנה מידה גדולה של נזילות בין קבוצות שונות;
in a world in which there is a great deal of fluidity between different groups;
חיישן אופציונלי זה מנטר את זיהוי ההפרעות עבור דלתות ארון התקשורת, נזילות מים וזרימת האוויר.
This optional sensor monitors intrusion detection for rack doors, water leaks, and air flow.
רק תפורה שלהם במלחמת העולם השנייה פעילויות לאיפורים לפני השינה של אבא שלי, עדים עדויות, ואיתור נזילות הממשלה.
I only pieced together their World War II activities from my father's bedtime stories, witness testimonies, and government leaks.
תיקנתי כמה נזילות בעליית הגג של אמא שלי - כן?.
I fixed a couple leaks in my ma's attic.
אין עובש, אין נזילות, אין חיות מחמד.
No mold, no leaks, no pets.
"לו רק הנזילות האלו היו "בכאילו
Now if only these leaks were just pretend.
הבריכה נוקזה, הנזילות תוקנו, הגנרטור פועל ואני נפגש עם החברים שלי
Pool's drained, leaks are fixed, generator's running, and I'm meeting my buddies.
אנחנו יכולים להראות לך הנזילות שלנו,
We can show you our liquidity,
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 143. מדויק: 143. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo