הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נטייה מינית" לאנגלית

חפש את נטייה מינית ב: הגדרה מילים נרדפות
sexual orientation
sexual preference
בלבלתי נטייה מינית עם זהות מגדרית.
I was getting sexual orientation confused with gender identity.
רוב הקבוצות חילקו את התלמידים לפי נטייה מינית.
Most of the other teams split by sexual orientation.
היום נטייה מינית.
Sure. Today, sexual preference.
היום נטייה מינית.
ובכן, חמישה בחורים לבנים עם נטייה מינית מוטלת בספק.
Well, five white guys and questionable sexual orientation.
צבע עור, דעה פוליטית, דת, נטייה מינית.
Skin color, politics, religion, sexual orientation.
על בסיס גזע, אמונה, מגדר או נטייה מינית"
based on race, creed, gender or sexual orientation.
הרבה אנשים, כשהם שומעים את המילים "נטייה מינית" חושבים שהמשמעות היא הומואים, לסביות, ביסקסואלים.
A lot of people, when they hear the word "sexual orientation" think it means gay, lesbian, bisexual.
אסור לסירוב להתבסס על גזע, צבע עור, דת או נטייה מינית.
It cannot be based on race, color, religion or sexual orientation.
חוקי פשעי השנאה של ניו יורק מכסים פשעים של גזע, צבע, מין, נטייה מינית, דת או מגדר.
The New York Hate Crimes Statute covers race, color, sexual orientation, religion and gender.
בסדר, לפני שאני אעשה את זה, אתה לא מפלה אנשים לפי גזע, מגדר או נטייה מינית, נכון?
All right, before I do this, You don't discriminate against people based on race, gender, or sexual orientation, do you?
היא השתמשה בנטייה המינית שלה ובהיותה לסבית כדי לגרום לי להפתח.
She used her sexual orientation and her gayness to get me to open up.
הסגן גורדון נטייה מינית?
Lieutenant Gordon's sexual orientation?
זהו המועדון היחיד בבית הספר שמיוצג ע"י כמעט כל גזע, דת, נטייה מינית וקליקה, אבל לרבים מכם עדיין יש בעייה עם השלמה.
Now, this is the only club at school that is represented by just about every race, religion, sexual orientation and clique, but many of you are still having a hard time with acceptance.
בין אם הוא כן או לא זה רק עניינו, אבל מציקים לו ואנחנו מנהלים מדיניות בלתי מפלה בעניין של נטייה מינית.
Whether he is or isn't is entirely his own business, but he's being harassed and we operate a non-discriminatory policy on the grounds of sexual orientation.
הקורבנות עם זכרים מטילי-מרות בעלי נטייה מינית תוקפניות.
The victims are alpha males with aggressive sexual tendencies.
נטייה מינית היא מה שהעמיד אותנו במצב הזה.
Sexual proclivity is what put us in this position.
החג שמתעלה מעבר לגזע, דת, אמונה ונטייה מינית.
The holiday that transcends race, religion and sexual orientation.
זה נטייה מינית חוקית
It's a valid sexual orientation.
זו נטייה מינית לגיטימית
It's a valid sexual orientation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 27. מדויק: 27. זמן שחלף: 68 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo