הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ניגוד אינטרסים" לאנגלית

חפש את ניגוד אינטרסים ב: הגדרה מילים נרדפות
conflict of interest
conflict of interests
conflicts of interest
הלקוחה חתמה על ויתור של ניגוד אינטרסים?
Did the client sign a conflict of interest waiver?
למעשה היה ניגוד אינטרסים תהומי והתמונות הבוטות של הסובייטים אשר פשטו באזור המזרחי
There was in fact a profound conflict of interest, And the stark images of the soviets stripping the eastern zone
את יודעת שתצטרכי לוותר על המקרה, ניגוד אינטרסים והכל.
You know you'd have to give up the case, conflict of interests and all.
אין שום ניגוד אינטרסים, כבודה.
THOMAS: There is no conflict of interest, Your Honor.
הם קוראים ליחסים בינינו ניגוד אינטרסים.
They're calling our relationship conflict of interest.
למשל, אני רוצה לדבר על מצב ניגוד אינטרסים.
For instance, I want to talk about a conflict of interest situation.
אני לא יכולה לדמיין איזה ניגוד אינטרסים זה יהיה, אבל עכשיו אני...
I can't imagine what conflict of interest it would be, but right now I'm...
עקב ניגוד אינטרסים זה, קולו בהצבעה בוטל.
Due to this conflict of interest, his vote has been nullified.
לאור ניגוד אינטרסים בלתי צפוי, השופט טמפלטון פסל עצמו הבוקר ממקרה זה.
Due to an unforeseen conflict of interest, Judge Templeton recused himself this morning from this case.
תסלח לי ניגוד אינטרסים יכול לפגוע במקרה?.
I beg your pardon? Conflict of interest could compromise the case.
אני מואשמת באי טיפול והפרה של ניגוד אינטרסים.
I'm being accused of an ethics violation and conflict of interest.
אבל יש לך ניגוד אינטרסים מסוים מאוד בבית שלך ממש.
But you have a very specific conflict of interest right in your own home.
אז איך נדע איזה לקוח יוצר ניגוד אינטרסים?
So how do we figure out who the conflict of interest is?
תרשו לי להבטיח לכם שלא יהיה שום ניגוד אינטרסים ביני לבין דיויד ארשון.
Let me assure you there will be no conflict of interest between me and David Ershon.
אני חושב שיש לך כאן ניגוד אינטרסים קטן.
I think you might have a little conflict of interest here.
אין ניגוד אינטרסים בעצם הנוכחות שלי פה?
There's no conflict of interest, me being here?
זה ניגוד אינטרסים מוחלט, כבודו.
This is a complete conflict of interest, Your Honor.
יש ניגוד אינטרסים מובנה בין איגן לפטריק הקדוש.
There's an inherent conflict of interest between Egan and St. Patrick.
אך לצערי, במקרה הזה יש ניגוד אינטרסים.
But unfortunately, in this instance, there is a conflict of interest.
זו לא תהיה שיקגו בלי ניגוד אינטרסים.
Well, it wouldn't be Chicago if there weren't a conflict of interests.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 186. מדויק: 186. זמן שחלף: 166 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo