הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ניהלת רומן" לאנגלית

you had an affair
you were having an affair
you have an affair
were you having an affair
ניהלת רומן פרסטון ואני נפרדנו לזמן קצר?
You had an affair? - Preston and I were separated briefly.
לפני 12 שנים ניהלת רומן עם נערה שנעלמה לאחר מכן.
12 years ago, you had an affair with a girl who then went missing.
ניהלת רומן עם אישתו של הארי, שריל.
You were having an affair with Harry's wife, Cheryl.
מישהו סיפר לטננט שניהלת רומן עם רובי.
Somebody is telling Tenant that you were having an affair with Robbie.
האם ניהלת רומן עם מוניקה איטון בזמן שעבדת בפירסון-הארדמן?
Did you have an affair with Monica Eton while you were employed at Pearson Hardman?
האם ניהלת רומן עם טריי פילר?
Did you have an affair with Trey Piller?
האם ניהלת רומן, עם מריה פרנקל הבעלים של הבישון פריז שזכה בתחרות לפני שלוש שנים?
Did you have an affair with Maria Frankel, the owner of the bichon frise who won that competition three years ago?
למה ניהלת רומן לא יודע.?
ידעתי שניהלת רומן עם קלייר וולס ואני יודעת שזה לא היה ענייני.
I mean, I know you were having an affair with Claire Wells, and I know that it was none of my business.
יכולתי להניח שאת לא רצית בגלל שניהלת רומן.
I could have assumed that you didn't want to because you were having an affair.
לא הייתם רק חברים, ניהלתם רומן, נכון?
You were not just friends, you were having an affair, isn't that so?
אני רוצה שתספר לאדם שניהלת רומן מה?.
I want you to tell Adam that you had an affair.
ניהלתם רומן בוושינגטון אמר לך שהוא אוהב אותך, רצה.
You had an affair with him in Washington.
האם ניהלת רומן איתו?
Did you have an affair with him?
למה ניהלת רומן, אבא?
Why'd you have an affair, Dad?
ניהלת רומן עם דניאל דייווידסון.
You were having an affair with Daniel Davidson.
עם מי ניהלת רומן?
You had an affair with whom?
ניהלת רומן עם אלינור מרשל לפני שרצחת אותה?
Did you have an affair with Eleanor Marshall before you murdered her?
אז לא ניהלת רומן עם אבי?
So you didn't have an affair with my father?
אני צריך לדעת עם מי ניהלת רומן
I need to know who you had the affair with.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 154. מדויק: 154. זמן שחלף: 178 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo