הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נייר טואלט" לאנגלית

חפש את נייר טואלט ב: הגדרה מילים נרדפות
toilet paper
toilet tissue
bog roll
paper towels
TP
T.P
asswipe
fucking tissue
tissues
מה ההבדל בין נייר טואלט לבין וילון מקלחת?
What? What's the difference between toilet paper... and a shower curtain?
אז מעכשיו צריך להתחיל לקנות בעצמנו נייר טואלט?
Does that mean we have to start buying our own toilet paper?
בזמן שאנחנו משתוללות אנחנו צריכות לקנות נייר טואלט ופומפה.
While we're going crazy, we should get toilet paper and a plunger.
איזה נייר טואלט יש לך בבית שלך?
What kind of toilet paper do you have in your house?
יש לנו מלאי של נייר טואלט.
We have a stock of toilet paper.
אפשר לשים שם שני גלילי נייר טואלט ולהניח אותו בשירותים.
You can put extra rolls of... toilet paper in there and stick it in the bathroom.
ביצים, קצף גילוח, נייר טואלט
Eggs, shaving cream, toilet paper.
זרקת נייר טואלט על ביתם של מש"ג'ונסון?
Did you toilet paper the Johnsons' house?
תחילה, דיברנו על השקת נייר טואלט.
At first, we were talking about introducing a line of toilet paper.
שתי מנורות, שולחן קפה וכמה גלילי נייר טואלט.
Ohhh... two lamps, coffee table, couple rolls of toilet paper.
לא השתמשנו במפיות בתור נייר טואלט למשך חודשים.
We haven't used Starbucks napkins for toilet paper in months.
בכל אופן, היית מוכן לאסוף כמה נייר טואלט...
Anyway, would you mind picking up some toilet paper...
אין לי מה למכור במילא אפילו לא נייר טואלט
I got nothing to sell anyway, not even toilet paper!
אתה לא יכול לקבל פיצול כי העלות של נייר טואלט.
You can't get that splitting the cost of toilet paper.
הטלסקופ" האמור" היה גליל נייר טואלט.
The alleged "telescope" was a toilet paper tube.
הוא שאל אותך על נייר טואלט?
Has he been asking you about toilet paper?
אז למה יש לנו טונות של נייר טואלט בשירותים האלה?
Why do we have tons of toilet paper in this bathroom?
עליך לארוז פריטים חשוב יותר, כמו נייר טואלט ואת אמא שלך.
You should be packing more sensible items, like toilet paper and your mother.
אני הולכת לקנות נייר טואלט לצוות תיאודופוליס.
I'm off to buy toilet paper for Team Theodopolis.
כשהצוות צריך נייר טואלט, מפקד המשנה הולך להביא אותו.
When the team needs toilet paper, the Co-captain goes and gets it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 602. מדויק: 602. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo