הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ניכור" לאנגלית

alienation
estrangement
alienated
freeze-out
אני אוכל לתבוע אותך על ניכור חיבה.
I could sue you for alienation of affection.
אבל מה שאתה צריך להבין זה שכעס זה המלט שמחבר את הלבנים של בדידות עם חומה של ניכור וייאוש.
But what you need to understand is that resentment is the mortar that holds the bricks of loneliness together in a wall of alienation and despair.
אני חושב וזה פוגע בך, בדיוק כפי ניכור שלך ממנו לפגוע בך.
I think that hurt you, just as your estrangement from him hurt you.
אשתו מתה באביב שעבר, מה שהביא לשובה של ורוניקה לארה"ב, ולפיוס בין האב לבתו בעקבות שנים של ניכור.
His wife died last spring, prompting Veronica's return to the U.S and a father-daughter reconciliation following years of estrangement.
עליהם להיות יותר זהירים כי הם כבר עוררו ניכור מצד כמה אנשים.
TRISH: I just think they need to be a little careful of that, because they've already alienated some people.
הם הזכירו משהו בקשר לכך שהם מרגישים ניכור ואכזבה.
They mentioned something about being alienated and disillusioned.
ואיך - זה אולי מעט רומנטי, אבל לדעתי זה יפה, כי צריך משהו להאחז בו, במיוחד בחברה שבה מרגישים ניכור.
How - and it's sort of, perhaps romantic, but I think beautiful, because you just need something to hold on to, especially in a society where you feel alienated.
כן, אתה מרגיש ניכור.
Well, you feel alienated.
יש חוסר הגיון מהפכני בחבוב שמעיד על ניכור נעורים.
There's an anarchic absurdity in dude that speaks to teenage alienation.
כשחברות מנסות לסלק את כל המתחרים, ההנהלה מוציאה יותר מהעו בדים, יש יותר ניכור במקום העבודה
When corporations try and squeeze out all the competitors... the further management gets from labor, the more alienation in the workplace...
ואם בצורה של שכונות עוני לא פורמליות מבטון או דיור סוציאלי שבור או ערים עתיקות רמוסות או יערות של גורדי שחקים, הארכיטיפים העירוניים בני זמננו שצצו בכל רחבי המזרח התיכון היוו סיבה אחת של ניכור ופיצול של הקהילות שלנו.
And whether in the shape of informal concrete slums or broken social housing or trampled old towns or forests of skyscrapers, the contemporary urban archetypes that have emerged all across the Middle East have been one cause of the alienation and fragmentation of our communities.
אין ניכור ביני לבין הקהילה הלבנה.
I'm not estranged from the white community.
כדי לקרוא לזה ניכור היה להיות קצת המעטה.
To call it an estrangement would be a bit of an understatement.
כי מה שהפריע לו לא היה ניכור מצד ההורים או זעם מזוכך.
Because what troubled him was not parental alienation or sublimated anger.
אולי היה שווה למישהו שחש ניכור והזנחה לפדות את זה?
Maybe enough for somebody who felt ignored and neglected to cash in?
גם אתה מקבל ניכור - ...ליילה
Getting the freeze-out? - Lilah...
"פחות מאפס" סיפור על ניכור נעורים מנותק וסודי.
אתה לא רוצה לדעת מה שמעתי עליך, וזה כלום כי אתה עומד לחבר מחדש את האצבעות שלי למקומן, ואני לא רוצה לעורר אצלך ניכור.
You don't want to know what I've heard about you... which is nothing, 'cause you're about to reattach my fingers and I don't want to alienate you.
גם אתה מקבל ניכור?
Getting the freeze-out?
אותן תוכניות המונחתות מלמעלה גורמות ניכור אצל כל אחד, גם אם כוונתן טובה כאשר יוצרים אותן.
Those top-down schemes are alienating to just about everybody, even if you mean well when you build them.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 30. מדויק: 30. זמן שחלף: 52 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo