הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ניכר" לאנגלית

ראה גם: באופן ניכר
חפש את ניכר ב: הגדרה מילים נרדפות
considerable
significant
substantial
evident
sizeable
discernible
sizable
discernable
clearly
considerably
obviously
showed

הצעות

72
עיוות המרחב והזמן והשפעותיו על צמחים זה ניכר, נכון
Distortion of time and space and its effect on plants is considerable, right?
עכשיו, ברור שיש הבדל גילאים ניכר
Now, of course there's a considerable age difference...
גיליתי שהתולעת נמצאת כרגע, באחוז ניכר ממערכות המחשב בעולם.
I calculate that the worm is now present in a significant percentage of the world's computer systems.
אחוז ניכר מהרווחים של אתלטים מגיע מעסקאות עם ספונסרים.
Significant percentage of the money athletes make is from sponsorship deals.
האם יהיה דימום ניכר מפצע כזה?
There would be substantial bleeding from a wound like that?
אני מניח שלא הייתם שוקלים לקחת אותם עליכם תמורת תשלום ניכר.
I don't suppose you'd consider taking them on for a substantial fee.
ובכן, 50 סנט בטיפים היה שיפור ניכר.
Well, 50 cents in tips would have been a considerable improvement.
חלמתי על סוס שהונף על ידי כבלים לגובה ניכר.
I dreamed about a horse being hoisted by cables to a considerable height.
אתה מראה זינוק ניכר ביכולת, קולונל שפרד.
You are showing a considerable leap in ability, Colonel Sheppard.
החישוב נעשה עם מרווח ניכר לטעות.
This calculation was made with considerable margin for error.
למעשה, הודות לתגליות אחרונות יש לנו עודף ניכר.
In fact, thanks to recent discoveries we have a considerable surplus.
כתוב כאן ששילמת סכום ניכר עבור המיקום שלהם.
It says here that you paid a substantial sum for their location.
אני חושב שזה כוויה ניכר, כן.
I think it's a considerable burn, yes.
מחמיא ומתוק "".מכדי להיות ניכר"
"Too flattering sweet... to be substantial."
סכום ניכר של מניות פעילות קושרו לעסקה הפקיסטנית.
A substantial amount of active shares were tied to the Pakistan deal.
ובכן, נראה שאני מקבל ניכר אנרגיה רטט זה.
Well, I appear to be getting considerable vibrational energy from this.
האנליסטים אומרים שזה נכתב בידי אדם השרוי בלחץ ניכר.
The analysts say it was written by someone under considerable stress.
הם מעולם לא הסתכל לעברי כמו נשארתי במרחק ניכר.
They never looked my way as I stayed a considerable distance.
לפי איכות המודיעין שלהם, הם גרמו נזק ניכר.
Given the quality of their intelligence, they have caused considerable damage.
טופאק, החיים שלך עברו צער ניכר.
Tupac, your life has been marred by considerable pain.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 692. מדויק: 692. זמן שחלף: 110 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo