הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ניסוי קליני" לאנגלית

חפש את ניסוי קליני ב: הגדרה מילים נרדפות
אתה הנושא הבלעדי של סוד וכנראה ניסוי קליני בלתי חוקי.
You're the sole subject of a secret And probably illegal clinical trial.
ניסוי קליני שהזכרתי, זה באמת שווה לנסות.
That clinical trial I mentioned, it's really worth a shot.
היא לא למצוא את זה ניסוי קליני על שלה.
She didn't find this clinical trial on her own.
יש ניסוי קליני אחד מסוים וזה הצלחה מסוימת.
There is one particular clinical trial that's had some success.
למה היית מחטט באגף ניסוי קליני?
Why were you poking around the clinical trial wing?
עשית ניסוי קליני זה או משהו.
You did this clinical trial or something.
טוב, תראי, כל ניסוי קליני הוא אחר.
Well, look, every clinical trial's different.
יש לנו החמישי שלנו ניסוי קליני היום המטופל.
We have our fifth clinical trial patient today.
זה יהיה כמו לבצע ניסוי קליני על גבי שבב.
It would be like having a clinical trial on a chip.
הנקודה השניה שאני מבקשת שתשקלו היא רמת הטיפול הניתן למשתתפים במסגרת כל ניסוי קליני שהוא.
The second point I would like for you to consider is the standard of care that is provided to participants within any clinical trial.
אז אם אתם חושבים על זה, הדבר המדכא הוא שפייסבוק לעולם לא יעשה שינוי למשהו כה חשוב כמו אלגוריתם פרסום עם גודל מדגם כה קטן כמו שלב III של ניסוי קליני.
And so if you think about it, the depressing thing is that Facebook would never make a change to something as important as an advertising algorithm with a sample size as small as a Phase III clinical trial.
אגף ניסוי קליני, ברצינות?
Clinical trial wing, seriously?
ניסוי קליני, כיף.
שיתפתי אתכם בסיפור הזה כדוגמה למה שעלול לקרות למשתתפי ניסוי קליני שמנוהל בצורה גרועה.
Now, I have shared this story with you as an example of what can happen to participants in the clinical trial when it is poorly conducted.
בסופו של דבר אולי תערכו ניסוי קליני עם 4 או 5 מאלה, ואם הכל יתנהל כשורה, 14 שנה אחרי שהתחלתם, תקבלו אישור אחד ויחיד.
Ultimately, maybe you can run a clinical trial with four or five of these, and if all goes well, 14 years after you started, you will get one approval.
מערכת יעילה לבדיקת התאימות האתית של ניסויים קליניים נועדה במקור לשמור על בטחון המשתתפים בכל ניסוי קליני.
An effective system for reviewing the ethical suitability of clinical trials is primordial to safeguard participants within any clinical trial.
היה להם ניסוי קליני לתרופה שפיתחנו.
They had a clinical trial for a drug that they've been developing.
יכול להיות ניסוי קליני בנמצא למצבך.
There may be a clinical trial available for your condition.
עד שמצאתי ניסוי קליני שהרג אותו.
Until I found a clinical trial that killed him.
חברת תרופות היא ניסוי קליני כי אתה זכאי.
A pharmaceutical company is conducting a clinical trial that you qualify for.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 49. מדויק: 48. זמן שחלף: 88 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo