הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: שהוא ניצל
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ניצל" לאנגלית

was saved
exploited
used took advantage of survived was using is saved abused
taken advantage of
was rescued
seized
escaped
take advantage of
been using
exploit

הצעות

הילד השלישי ניצל וגדל לבד וביקש רק נקמה.
The third child was saved and grew up alone, wanting only vengeance.
עולמנו ניצל בזכות ילדה הדומה לכם.
Our world was saved by a child very much like you.
כעו"ד, ביורמן ניצל את הלקוחה שלי.
As a lawyer, Nils Bjurman exploited my client.
גרג ניצל את קשריו בחדר מיון לקבל מורפיום ונלוקסון.
Greg used his connections at the E.R. to get both morphine and naloxone.
הוא ניצל אותך כדי להיכנס לסוכנות.
He used you to get inside the agency.
וויטמור ניצל אותך כדי שתביא לו את המזוודה.
Whitmore used you to get that case for him.
הוא ניצל את הערפדים כדי לכסות את עקבותיו.
He used the vampires to cover up his own tracks.
יש לזה משמעות שהילד שלך ניצל.
It's not without meaning That your child was saved.
או שאולי אנג"ל ניצל והם רוצים להיות לבד ביחד.
Or maybe Angel was saved and they want to be alone together.
הוא ניצל את כל ימי המחלה.
He's used up all his sick days.
בגלל שיתכן שג'ורדן ניצל את התקשורת.
Because jordan may have used the media.
הוא הסיבה היחידה שסימקו ניצל ממשפט צבאי שמגיע לו נואשות.
He's the only reason Simcoe was saved from the court martial that he so desperately deserves.
ולנטיין ניצל אותי, כמו שהוא מנצל אותך עכשיו.
Valentine used me, just like he's using you right now.
הוא ניצל אותה כדי להתחזות לשליח ולשתול את המצלמה.
He used it to impersonate a delivery man and plant the camera somewhere.
פנר ניצל את האליל בכדי ליצור ברית גברית סודית.
Penner used his idol to form a secret alliance of men.
הוא ניצל אותך להציל את אח שלך
He used you to save your brother.
יותר נכון להגיד שהילד ניצל בזכות גאון?
Is it fair to say that boy was saved by genius?
הוא ניצל את יכולת הריפוי שלי כדי לגייס כספים.
He used my healing abilities to raise money for it.
הוא ניצל אותך כדי שיוכל לברוח מאיתנו בוגאס.
He used you to get away from us in Vegas.
הוא ניצל את קשרי המשפחה שלה כדי להשיג חוזי מחקר ממשלתיים
He used her family's connections in the government to get research contracts.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2005. מדויק: 2005. זמן שחלף: 111 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo